کدخبر: ۸۴۳۶

شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۲۱۰روز معاملاتی، بیش از ۲۶۷ هزار واحد رشد را به ثبت رسانده است.


به گزارش اقتصاد نگار؛ از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۲۱۰ روز معاملاتی تعداد ۹۳۲میلیارد و ۱۹۰میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۷۸۹هزار و ۶۳۱میلیارد ریال در ۸۷میلیون و ۹هزار و ۸۶۷دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۶۱۴میلیارد و ۲۱۳میلیون سهم به ارزش ۱۸۵۰هزار و ۹۶۷میلیارد ریال در ۴۱میلیون و ۴۹۱هزار و ۳۳۶نوبت در بازار اول؛ ۲۹۲میلیارد و ۳۵۰میلیون سهم به ارزش ۱۵۹۶هزار و ۲میلیارد ریال در ۴۴میلیون و ۵۸۶هزار و ۶۸۴نوبت در بازار دوم؛ ۷۶میلیون و ۳۹۰هزار برگه به ارزش ۷۶هزار و ۳۹۰میلیارد ریال در ۲۵هزار و ۳۹۱نوبت در بازار بدهی، ۲۱۶میلیون و ۷۸هزار قرارداد به ارزش ۱۸۳۱میلیارد ریال در ۱۱۱هزار و ۵۶۶نوبت در بازار مشتقه و ۲۵میلیارد و ۳۳۲میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۲۶۴هزار و ۴۴۱میلیارد ریال در ۷۹۴هزار و ۸۹۰نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۱۷۸هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده است، تاکنون با ۲۶۷هزار و ۲۳۵واحد رشد، معادل ۱۴۹.۵۸ درصد افزایش را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۴۲۷هزار و ۱۳۹واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۱۸۸هزار و ۱۸۱واحدی و شاخص بازار دوم با رشد ۵۷۰هزار و ۷۸۹واحدی به ترتیب ۱۴۰.۵۷ و ۱۶۵.۳۷درصد افزایش داشته‌اند.

 

ارسال نظر