کدخبر: ۹۸۱۱

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل تابستان ٩٨ نسبت به فصل قبل، ٣٤,٢ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ٩٨ (برابر با ٣٤.٦ درصد) حدود ٠.٤ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش ااقتصاد نگار، مرکز آمار اعلام کرد که تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل ١٣٩٨، ٣٤,٢ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٨ (برابر با ٣٤.٦ درصد) حدود ٠.٤ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های دلاری نیز در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ٩.٧ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی بهار ١٣٩٨ (برابر با ١٠.٥ درصد) حدود ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه ­های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به دو گروه « پوست خام، چرم و ...» و «مروارید طبیعی یا پرورده و ...» (٠,٠ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «محصولات نباتی» (٧٩.٨٩ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های ریالی در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢٥,٢ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ١٣٩٨ (برابر با ١٨٣.٠ درصد) حدود ٤٢.٢ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٦.١ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار سال ١٣٩٨ (برابر با ٣٨.٨ درصد) ٧.٣ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیاء چوبی و ...» (٥,٥ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و ...» (٣١٩.٢ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٨ برابر با ١٨٩,١ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ ی بهار ١٣٩٨ (برابر با ١٤٩.٧ درصد) ٣٩.٥ واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٨ برابر با ٣٤.٧ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ ی بهار ١٣٩٨ (برابر با ٢٥.١ درصد) حدود ٩.٦ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه­های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» (٥,٨ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی و ...» (٣٠١.١ درصد) است.

 

ارسال نظر