• در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:

  افزایش قیمت زمین

  با توجه به اطلاعات مرکز آمار، به طور میانگین قیمت یک متر مربع زمین در بهار ۹۸ در تهران ۱۷۴.۶ درصد بیشتر از همین مقدار در سال گذشته بوده است.
 • در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:

  تورم در مرداد ۹۸

  در اینفوگراف نگاهی داریم به گزارش مردادماه مرکز آمار در خصوص نرخ تورم دوازده ماهه و هزینه‌ی خانوار برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان در قیاس با ماه و سال گذشته.
 • در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:

  جمعیت ببرها در حال افزایش است

  جمعیت ببرهای وحشی هند سال به سال اضافه می‌شود
 • در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:

  بیکاری جوانان در برخی کشورها+ایران

  طبق آمار مرکز آمار، بیکاری جوانان در ایران ۲۸.۳٪ است. در اینفوگراف مقایسه‌ای بین این مقدار با بیکاری جوانان چند کشور دیگر را ملاحظه می‌کنید.
 • در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:

  کدام باشگاه در لیگ برتر ایران باارزش‌تر است؟

  در اینفوگراف نگاهی داریم به باارزش‌ترین باشگاه‌های ایران بر اساس قیمت بازیکنان هرکدام