کدخبر: ۱۱۷۸۲

در اینفوگراف مشاهده کنید:

حدود یک چهارم کودکان آمریکایی با یکی از والدین خود زندگی می‌کنند. این آمار نتیجه‌ی تحقیقات موسسه‌ی تحقیقاتی Pew است. با توجه به اینفوگراف می‌توان دید که بسیاری از کشورهای غربی و توسعه یافته با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند. کودکانی که از داشتن پدر یا مادر در خانه محروم هستند و والدینی که به تنهایی بار بزرگ کردن کودک خود را باید بر دوش بکشند. تحقیقات انجام شده نشان داده که این بار بیشتر بر روی مادران است. مثلا در همان آمریکا، ۲۰ درصد کودکان تک‌والدی با مادر خود زندگی می‌کنند و حدود ۵ درصد تحت سرپرستی پدر خود قرار دارند. بعد از آمریکا، بریتانیا با ۲۱ درصد در رتبه‌ی دوم قرار دارد.

آمار نشان می‌دهد غیر از کشورهای توسعه یافته، در کشورهای آفریقایی نیز پدیده‌ی تک‌والدی در حال افزایش است. به طور مثال ۱۹ درصد کودکان کشور سائوتومه و پرنسیپ با یکی از والدین خود زندگی می‌کنند و این امر باعث شده که این کشور آفریقایی در رتبه‌ی سوم قرار گیرد. کشورهای روسیه و دانمارک نیز به ترتیب با ۱۸ درصد و ۱۷ درصد در رتبه‌های چهارم و پنجم هستند.

از روی اینفوگراف می‌توان دید که وضع خاورمیانه از این نظر بهتر از باقی نواحی جهان است. کمتر از ۶ درصد کودکان کشورهای این منطقه از جمله ایران تک‌والدی هستند و ترکیه با ۲ درصد و افغانستان با ۱ درصد بهترین وضعیت را در کنار کشور آفریقایی مالی (۱ درصد) دارند. 

ارسال نظر