کدخبر: ۱۱۷۸۳

در اینفوگراف مشاهده کنید:

شاید وضعیت دنیا شبیه آنچیزی که اروپا ۷۵ سال پیش در جنگ جهانی دوم تجربه کرد نباشد اما با صلح هم فاصله‌ی زیادی دارد. درگیری‌های نظامی به اشکال مختلف و با گروه‌های مختلف در جای جای دنیا هر روز سر خط اخبار است. حال که مبارزه با کرونا نیز شروع شده و فارغ از اینکه آدمها عضو چه گروه، فرقه یا طرز فکری هستند، یک مبارزه‌ی تمام عیار با ویروسی که دیده نمی‌شود اما سلاح مرگبارش را به سوی همه نشانه گرفته را شروع کرده‌اند. دنیای امروز دنیای درگیری است صلح جزئی از خیالپردازی‌های هر روز مردم شده است. 

کشورهایی که در اینفوگراف قرمز شده‌اند حداقل یک‌بار تجربه‌ی مبارزه‌ی مسلحانه نظامی را در سال ۲۰۲۰، این سال منحوس را تجربه کرده‌اند. کشورهایی چون مکزیک اگرچه دشمن خارجی نداشته‌اند اما گروه‌های درگیر جرم‌هایی چون مواد مخدر در آنها چنان قدرمتند هستند که کار به درگیری نظامی کشیده شده است. ایران نیز که در پس معرکه‌ی جهان قرار گرفته. کشوری که در این چند سال حالش خوب نبوده و مدام بدتر شده است. 

ارسال نظر