کدخبر: ۱۳۲۲۰

سهراب صالحین

در اینفوگراف میزان حداقل دستمزد مصوب سال ۹۲ و سال ۹۹ را به همراه میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران مشاهده می‌کنید. در ابتدای روی کار آمدن دولت دکتر روحانی، میزان حداقل دستمزد در حدود ۴۹۰ هزار تومان بود و میانگین قیمت یک متر مربع مسکن ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. در سال ۱۳۹۹، با گسترده شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و کوچکتر شدن اقتصاد، حداقل دستمزد به حدود ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسیده است در حالی که میانگین قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران چیزی در حدود ۱۷ میلیون تومان است.

ارسال نظر