شناسه خبر: 14622

در اینفوگراف مشاهده کنید:

اقتصاد ایران در سه سال اخیر ۱۹ درصد کوچکتر شد

در اینفوگراف درصد رشد اقتصادی ایران را که حاصل از داده‌های صندوق بین المللی پول و پیش‌بینی این موسسه برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ است را مشاهده می‌کنید. این موسسه رشد اقتصادی مثبت ۳/۱۲ درصدی در سال ۲۰۲۱ برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده که ناشی از تعدیل تاثیرات تحریم‌ها و فراگیری ویروس کروناست.

طبق داده‌های صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در طی سه سال ۱۹ درصد کوچکتر خواهد شد. رشد اقتصادی منفی در دو سال اخیر که عمده‌ی آن به دلیل وضع تحریم‌ها و عدم امکان فروش نفت بود، با فراگیری ویروس کرونا در جهان بیشتر از قبل اقتصاد شکننده‌ی ایران را تحت تاثیر قرار داد. این امر باعث شده است تا رشد اقتصادی منفی ۶ درصد برای سال پیش‌روی اقتصاد ایران پیش‌بینی شود.

در اینفوگراف درصد رشد اقتصادی ایران را که حاصل از داده‌های صندوق بین المللی پول و پیش‌بینی این موسسه برای سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ است را مشاهده می‌کنید. این موسسه رشد اقتصادی مثبت ۳/۱۲ درصدی در سال ۲۰۲۱ برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده که ناشی از تعدیل تاثیرات تحریم‌ها و فراگیری ویروس کروناست.

 

ارسال نظر