کدخبر: ۲۶۲۰

در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:

ترامپ در حالی مهاجرت از مرز مکزیک به امریکا را «بحران بشری» عنوان می‌کند که دموکرات‌ها مصرانه در صدد جلوگیری از تامین مالی پروژه‌ی دیوار مکزیک هستند. در اینفوگراف بالا مشاهده می‌کنید تعداد مهاجرانی که از مرز مکزیک به امریکا وارد شدند چگونه در ۸ سال اخیر تغییر کرده است. همانطور که مشخص است این تعداد به مقدار قابل توجهی نسبت به سال‌اهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ کاهش یافته است.

 

ارسال نظر