کدخبر: ۲۹۴۵

در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:

رپ ترک (RepTrak) نام موسسه‌ای است که از سال ۱۹۹۷ به امتیازدهی وجهه‌ی کمپانی‌ها از بین ۷۰۰۰ هزار کمپانی معتبر می‌پردازد. این امتیازدهی‌ها کمک می‌کند تا صاحبان کسب و کار بدانند که چه عواملی باعث پیشرفت و ثبات پروجهه‌ترین کمپانی‌ها شده است. در جدول حاضر ۱۰ کمپانی با بیشترین امتیاز از نظر این موسسه را برای سال ۲۰۱۸ مشاهده می‌کنید.

ارسال نظر