کدخبر: ۲۹۸۹

در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:

در جدول حاضر که منبع آن انجمن جهانی اقتصاد است کیفیت جاده‌ها و مسیرهای ۱۳۷ کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش همچنین به روند سالانه‌ی بهبودیافتگی یا افت کیفیت جاده‌ها توجه شده که در قسمت ترند مشاهده می‌شود. ایران در رتبه‌ی ۷۱ام و بعد از تاجیکستان قرار دارد و همانطور که ملاحظه می‌شود ترند آن تقریبا ثابت بوده است. لازم به ذکر است امتیازبندی از ۱ تا ۷ است که امارات با امتیاز ۶.۴ در رتبه‌ی اول و موریتانی با امتیاز ۲ در رتبه‌ی آخر این جدول قرار می‌گیرد. 

ارسال نظر