کدخبر: ۳۰۶۷

در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:

با دارا بودن راه‌های ارتباطی مناسب، کشورها قادر هستند تا به صورت موثرتری به تبادلات اقتصادی با سایر کشورها بپردازند. در این راستا مجمع جهانی اقتصاد اقدام به امتیازدهی به ۱۴۰ کشور بر اساس معیارهایی چون کیفیت راه‌ها، شبکه‌ی ریلی و دسترسی به برق کرده است که ۱۰ کشور برتر در این امتیازدهی را مشاهده می‌کنید.

منبع: https://www.weforum.org/agenda/2015/10/these-economies-have-the-best-infrastructure/

ارسال نظر