کدخبر: ۳۰۷۶

در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:

سال ۲۰۱۸ از این نظر سال بهتری نسبت به سال قبل خود بود که آمار اعدام در کشورهایی که بیشترین میزان مجازات مرگ را اجرا کردند کاهش یافت. در ایران نیز با تغییر قوانین مجازات مجرمین مواد مخدر با کاهش تعداد اعدام شونده‌ها مواجه ببودیم. در اینفوگراف بالا تعداد افراد اعدام شده در سال‌های مختلف در کشورهای مختلف و آمار کل اعدام شده‌ها در سه سال گذشته را ملاحظه می‌کنید.

منبع:https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/death-penalty-dramatic-fall-in-global-execution/

ارسال نظر