کدخبر: ۳۰۸۵

به گزارش اقتصادنگار و به نقل از مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در نه ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ٥٤١٣٤٣٧ میلیارد ریال با نفت و ٤٣٠٣٥٣٠ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٦٢٧٢٢٤ میلیارد ریال و بدون نفت ٤٣٨٧٥٥٢ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ۳/۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی ۱/۹ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در نه ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در نه ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی ۲/۱، گروه صنعت منفی ۷/۹ و گروه خدمات ٠/٦ درصد نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل، رشد داشته است.

 


 

ارسال نظر