کدخبر: ۳۱۲۸

در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:

اندیس سخاوتمندی، اندیسی است که از طرف CAF (بنیاد کمک‌های نیکوکارانه) بر اساس سه رفتار کمک به غریبه‌ها، کمک نقدی و انجام کار داوطلبانه به کشورها تعلق می‌گیرد. در اینفوگراف بالا ۱۰ کشور که بالاترین میزان پاسخ مثبت به سوال: «آیادر ماه گذشته به خیریه کمک مالی کرده‌اید؟» به همراه رتبه‌ی ایران در میان کل کشورها در پاسخ به این سوال را مشاهده می‌کنید. همچنین درصد افرادی که به این سوال پاسخ مثبت داده‌اند نشان داده شده است. لازم به ذکر است که در این نظرسنجی ۱۴۶ کشور شرکت کرده‌اند و رتبه‌ی ایران به طور کلی و با درنظر گرفتن هر سه موارد ذکر شده ۲۹ شد.

منبع: https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf_wgi2018_report_webnopw_2379a_261018.pdf

ارسال نظر