کدخبر: ۳۶۸۰

در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:

شاخص جهانی رقابت‌پذیی استعداد، شاخصی است بر مبنای ۶ ستون که ۴ ستون آن شامل مواردی میشود که در جهت سیاست‌گذاری برای جذب و نگهداری استعداد‌ها در هر کشور است و ۲ ستون آن بر مبنای خروجی این سیاست‌گذاری‌ها.

ستون‌ها به ترتیب زیر هستند:

ستون اول: شرایط محیط کسب و کار و قوانین

ستون دوم: اعمال و سیاست‌هایی که کشور برای جذب استعدادها انجام می‌دهد

ستون سوم: اعمال و سیاست‌هایی که کشور برای رشد استعدادها انجام می‌دهد

ستون چهارم: اعمال و سیاست‌هایی که کشور برای نگهداری استعدادها انجام می‌دهد

ستون پنجم: وضعیت مهارت مردم

ستون ششم: وضعیت دانش عمومی

در اینفوگراف رتبه‌بندی این شاخص را برای سه کشور با بیشترین بهره‌وری از استعداد، کمترین بهره‌وری از استعداد و همچنین موقعیت ایران در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی را مشاهده می‌کنید.

منبع: https://gtcistudy.com/

ارسال نظر