کدخبر: ۳۸۴۱

در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:

در اینفوگراف نگاهی شده به گزارش مرکز آمار از مقدار هزینه‌ها و درآمد برای یک خانواده‌ی شهری و روستایی به همراه استان‌هایی با بیشترین و کمترین هزینه برای زندگی به همراه استان‌هایی که درآمد شهروندان آنها بیشتر و کمتر از بقیه‌ی استان‌هاست.

در این گزارش همچنین به اختصاص هزینه‌ها برای مصارف مختلف اشاره شده. به طور مثال خانوارهای شهری به طور میانگین ۲۴ درصد از هزینه‌ی زندگی را صرف خوراکی و دخانیات می‌کنند که از این مقدار بیشترین سهم را خرید گوشت با ۲۱ درصد شامل می‌شود. برای هزینه‌های غیر خوراکی نیز که ۷۶ درصد هزینه‌های یک خانوار شهری را شامل می‌شود بیشترین سهم شامل هزینه‌های مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی می‌شود.

ارسال نظر