کدخبر: ۴۰۴۱

در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:

در اینفوگراف ده کشور که کارمندان در آنان بهترین تعادل بین کار و زندگی را دارند مشاهده می‌کنید. در این کشورها میزان ساعت کاری کارکنان تا حدی است که سلامت روحی آنان را به خطر نیاندازد. اعداد روی نمودار امتیاز هستند. این امتیاز هر چه به ۱۰ نزدیکتر باشد تعادل بیشتر است و هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد یعنی میزان کار بیشتر از رسیدن به امورات زندگی است.

 

ارسال نظر