کدخبر: ۴۰۴۳

در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:

در اینفوگراف سیزده کشور که کارمندان در آنان بدترین  شرایط تعادل بین کار و زندگی را دارند مشاهده می‌کنید. در این کشورها میزان ساعت کاری کارکنان تا حدی است که سلامت روحی آنان را به خطر می‌اندازد. اعداد روی نمودار امتیاز هستند. این امتیاز هر چه به ۱۰ نزدیکتر باشد تعادل بیشتر است و هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد یعنی میزان کار بیشتر از رسیدن به امورات زندگی است.

 

ارسال نظر