کدخبر: ۷۰۰

اینفوگرافی بالا نشان می دهد:

اخیرا از ۱۸۰۰ نفر از کسانی که جزء سرمایه داران در حوزه ی ارز دیجیتال بودند در رابطه با آینده ی سرمایه این بازار سوال شده است. دراینفوگراف بالا نظر سرمایه گذاران در این رابطه را مشاهده می کنید. همانطور که مشخص است حدود ۸۰ درصد این افراد افزایش شدید در سرمایه را برای بلندمدت این بازار پیش بینی کرده اند. حال باید دید با نگرانی هایی مانند عدم امنیت، کارایی سخت و ... که از طرف سرمایه گذاران در حوزه ارز دیجیتال وجود دارد تا چه حد سرمایه ی سرمایه گذاران در آینده به سمت این ارزهای دیجیتال خواهد رفت. شواهد به طور کلی نظر اکثریت این ۱۸۰۰ نفر سرمایه گذار را تأیید می کند.

ارسال نظر