کدخبر: ۸۴۶۸

در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:

شاخص احساس فساد یا شاخص درک فساد (به انگلیسی: (Corruptions Perception Index(CPI)) شاخصی است که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را درمیان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد. سازمان شفافیت بین‌الملل، با استفاده از شاخص ادراک فساد، کشورها را برحسب میزان فساد موجود درمیان مقامات دولتی و سیاستمدارانشان رتبه‌بندی می‌کند.

این شاخص که هرساله منتشر می‌شود، به‌وسیله معیارهای تعیین‌شده سازمان جهانی شفافیت بین‌الملل و دانشگاه پاساو در آلمان محاسبه می‌شود. در اینفوگراف ۵ کشور که بیشترین امتیاز که مشخص می‌کند احساس کمی از فساد دولتی یا حکومتی در میان مردم وجود دارد و همینطور ۵ کشور که مردم آنها بیشترین ظن را به حکومت از نظر فاسد بودن دارند را مشاهده می‌کند. هیچ کشوری امسال امتیاز ۱۰۰ را دریافت نکرده است.

 

ارسال نظر