کدخبر: ۹۳۰۳

در اینفوگراف مشاهده می‌کنید:

درست است که ویروس کرونا قدرت کشندگی اپیدمی‌های معروفی چون طاعون سیاه و آنفولانزا را ندارد اما بسیار بیشتر از آنها خسارت اقتصادی به جهان وارد کرده است. ترس از اپیدمی شدن این ویروس باعث فلج شدن دومین اقتصاد بزرگ جهان، کاهش چشمگیر قیمت نفت، صنعت گردشگری و بسیاری اثرات اقتصادی و سیاسی دیگر شده است. در اینفوگراف اثرات جانی این ویروس با اپیدمی‌های دیگر که جهان را تکان دادند مشاهده می‌شود. 

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background vector created by brgfx - www.freepik.com</a>

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/health">Health vector created by freepik - www.freepik.com</a>

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/medical">Medical vector created by starline - www.freepik.com</a>

ارسال نظر