• معرفی بازارهای مالی (۵۵) - بازخرید سهام به جای گرفتن سود

    این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت در خصوص بازخرید سهم و دلیل ارجحیت آن در مقابل دریافت سود سهام است.
  • قسمت بیست و چهارم: فرشته‌ی دانا

    یا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد…
  • قسمت بیست و سوم: مزیت رقابتی پایدار در گفتگو با مدیران ارشد

    در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از…

اقتصاد

کسب و کار

مهارت‌های شخصی