کدخبر: ۱۰۱۸

این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت به روش های جایگزین برای مصاحبه ی شغلی ساختارمند پرداخته می شود.

 

ارسال نظر