کدخبر: ۲۲۱۶

تحریم های آمریکا علیه صنعت نفت ایران از اواسط دهه 1370 و در حوزه سرمایه گذاری آغاز شد و اکنون نیز گسترش یافته و مانع از صادرات نفت ایران شده است. از سوی دیگر شرایط داخلی از جمله یارانه بنزین و گازوئیل، فشار قابل توجهی را به این صنعت وارد می کند. محمد مروتی در این گفنگو به بررسی صنعت نفت ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه پرداخته و آینده تحریم های نفتی را ترسیم می کند.

 

 

ارسال نظر