• وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شکستن هژمونی دلار، افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و تورم را از مهمترین دستاوردهای…

برگزیده

۱ ۲