شناسه خبر: 23710

افت 279 واحدی شاخص کل

ادامه افت شاخص در روزهای حساس مذاکرات

به گزارش اقتصادنگار، در پایان معاملات امروز، با توجه به این که از بسیاری از رسانه ها خبر از نزدیک ترین وضعیت به توافق رسیدن خبر میدهند؛ شاخص کل بورس پس از افت ۲۷۹واحدی به حجم یک میلیون و ۲۸۲هزار واحدی قرارگرفت و شاخص کل هم‌وزن نیز ۰.۰۶درصد افت کرد. تا تعارضات بازار سرمایه با اخبار مربوط به مذاکرات همچنان برقرار باشد.

https://static2.eghtesadonline.com/servev2/EYVKPIlV6WlV/b54EPYiYwLU,/111-min.png

در پایان معاملات بازار نماد های"خاورح" "تجلی" و "خودرو" بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.

 

همچنین وضعیت بازار در پایان معاملات امروز به شرح زیر بود:

بیشترین افزایش قیمت روز:

" ثروت" با5.67  %+

"رماس" با 5.61 %+

"غاذر" با5 %+

بیشترین افت قیمت روز:

" تکشا" با 5%-

"چخزر" با 5 %-

"کزغال" با 5 %-

همچنین بیشترین نوسان مثبت در بین نماد ها :

"حسیر"با 9.93+%

" کسرام" با9.85 +%

"گدنا" با9.84 +%

بیشترین نوسان منفی در بین نمادها:

"ساینا"با 10 -%

" بکاب" با10 -%

"کمرجان" با9.61-%

همچنین بیشترین انتقال مالکیت از حقیقی به حقوقی رانمادهای، "وسبحان" ، "اتکای" و "ملت" به دنبال داشتند. در مقابل بیشترین انتقال حقوقی به حقیقی در بین نمادهای، "وسنا" ، "دارا" و " پلاست"  معامله شد.

 

 

ارسال نظر