شناسه خبر: 23998

رشد2هزار واحدی شاخص کل

شاخص بالاخره سبز پوش شد

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس پس از رشد دو هزار و ۵۸۰واحدی به حجم یک میلیون و ۲۸۱هزار واحد رسید و همچنین شاخص کل هم‌وزن با افزایش یک درصدی مواجه شد.

https://static3.eghtesadonline.com/servev2/3muzxdF05aUU/b54EPYiYwLU,/Image+8-min.png

 

در پایان معاملات بازار نماد های"خودرو" "کرمان" و "تجلی" بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.

همچنین وضعیت بازار در پایان معاملات امروز به شرح زیر بود:

بیشترین افزایش قیمت روز:

" ویسرو" با10%+

"کجافظح" با5.82 %+

"غدام" با5%+

بیشترین افت قیمت روز:

" غشیر" با38.03%-

"شسم" با 4.98%-

"ساینا" با4.97%-

همچنین بیشترین نوسان مثبت در بین نماد ها :

"کفپارس"با 9.94+%

" غالبر" با9.73+%

"ولانا" با9.26+%

بیشترین نوسان منفی در بین نمادها:

"خعمرا"با 9.37-%

" دروز" با8.10-%

"فولای" با87.73-%

همچنین بیشترین انتقال مالکیت از حقیقی به حقوقی رانمادهای، "وکار" ، "وسبحان" و "فجهان" به دنبال داشتند. در مقابل بیشترین انتقال حقوقی به حقیقی در بین نمادهای، "غمینو" ، "ثشاهد" و " سیستم"  معامله شد.

 

 

 

ارسال نظر