شناسه خبر: 24177

رشد 23هزارواحدی شاخص کل

روز های سبز بازار سرمایه

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس پس از ۲۳هزار و ۸۳۳واحدی به حجم یک میلیون و ۳۲۲هزار واحدی رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز ۰.۸۵درصد رشد کرد.

در پایان معاملات بازار نماد های"خودرو" "شستا" و "خاورح" بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.

 

همچنین وضعیت بازار در پایان معاملات امروز به شرح زیر بود:

 

بیشترین افزایش قیمت روز:

" سپح" با7.2%+

"کاردان" با5.68 %+

"آوا" با5.47%+

بیشترین افت قیمت روز:

" فرزین" با5%-

"بشهاب" با 5%-

"کلر" با4.9%-

همچنین بیشترین نوسان مثبت در بین نماد ها :

"سپح"با11.73+%

" حسیر" با9.92+%

"سفرب" با9.71+%

بیشترین نوسان منفی در بین نمادها:

"غشیر"با 9.8-%

" حاسا" با9.72-%

"فصرب" با9.24-%

همچنین بیشترین انتقال مالکیت از حقیقی به حقوقی رانمادهای، "رانفور" ، "فجهان" و "نوین" به دنبال داشتند. در مقابل بیشترین انتقال حقوقی به حقیقی در بین نمادهای، "کچاد" ، "وگردش" و " سامان"  معامله شد.

 

ارسال نظر