شناسه خبر: 24704

رشد 6 هزار واحدی شاخص کل

ادامه روند مثبت بورس

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس پس از رشد ۶هزار و ۸۶۸واحدی به حجم یک میلیون و ۴۶۸هزار واحدی رسید و همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۰.۱۵درصدی مواجه شد.

https://static1.eghtesadonline.com/servev2/eKFFwyOKQ5cT/b54EPYiYwLU,/Image+8-min.png

در پایان معاملات بازار نماد های"شستا" "خودرو" و "خساپا" بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.

همچنین وضعیت بازار در پایان معاملات امروز به شرح زیر بود:

بیشترین افزایش قیمت روز:

"کمنگنزح" با9.91%+

"وساپا" ب5 %+

"غدام" با5%+

بیشترین افت قیمت روز:

" زمگسا" با5 %-

"میهن" با 5%-

"دروز" با5%-

همچنین بیشترین نوسان مثبت در بین نماد ها :

"کسرا"با8.44+%

" بترانس" با8.24+%

"خدیزل" با8.20+%

بیشترین نوسان منفی در بین نمادها:

"بالاس"با9.98-%

" سنیر" با9.98-%

"ثاباد" با9.96-%

همچنین بیشترین انتقال مالکیت از حقیقی به حقوقی رانمادهای، "وسکاد" ، "وسبحان" و "وکار" به دنبال داشتند. در مقابل بیشترین انتقال حقوقی به حقیقی در بین نمادهای، "پارسیان" ، "وپارس" و " تنوین"  معامله شد.

 

ارسال نظر