شناسه خبر: 24886

رشد 15هزار واحدی شاخص کل

روند صعودی در بورس

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس پس از رشد ۱۵هزار و ۳۲۷واحدی آن به حجم یک میلیون و ۴۷۴هزار واحدی رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز ۱.۴درصد رشد کرد.

در پایان معاملات بازار نماد های"خگستر" "خودرو" و "خاورح" بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.

Image 1-min

 

همچنین وضعیت بازار در پایان معاملات امروز به شرح زیر بود:

بیشترین افزایش قیمت روز:

"خموتورح" با 9.24%+

"وپنتا" با5 %+

"وسالت" با5%+

بیشترین افت قیمت روز:

" سغرب" با4.99%-

"فلامی" با 4.92%-

پرداخت" با3.51%-

همچنین بیشترین نوسان مثبت در بین نماد ها :

"کمنگنزح"با11.46+%

" قشکر" با9.94+%

"ولملت" با8.84+%

بیشترین نوسان منفی در بین نمادها:

"فلوله"با9.38-%

" سیلام" با8.91-%

"افرا" با8.88-%

همچنین بیشترین انتقال مالکیت از حقیقی به حقوقی رانمادهای، "وپاسار" ، "وتوکا" و "ولکار" به دنبال داشتند. در مقابل بیشترین انتقال حقوقی به حقیقی در بین نمادهای، "خموتورح" ، "خاوذح" و " پردیسح"  معامله شد.

 

ارسال نظر