شناسه خبر: 25159

رشد 11هزار واحدی شاخص کل

بازار سرمایه در شاخص 1/5 میلیونی تثبیت شد

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس پس از رشد ۱۱هزار و ۲۲۱واحدی شاخص کل آن را در ارتفاع یک میلیون و ۵۱۳هزار واحدی قرارگرفت. شاخص کل هم‌وزن نیز ۰.۷درصد رشد کرد.

Image 2-min

در پایان معاملات بازار نماد های"خودرو" "شستا" و "خساپا" بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.

همچنین وضعیت بازار در پایان معاملات امروز به شرح زیر بود:

بیشترین افزایش قیمت روز:

"پتایر" با 13.32%+

"شپنا" با10.42%+

"ویسنو" با9.98%+

بیشترین افت قیمت روز:

" ونچر" با7.78%-

"سجامح" با 5.95%-

سدبیر" با5.75%-

همچنین بیشترین نوسان مثبت در بین نماد ها :

"غمینو"با11.64+%

" وبهمن" با11.5+%

"زقیام" با11.49+%

بیشترین نوسان منفی در بین نمادها:

"سجامح"با11.9-%

" سنیر" با9.98-%

"ثعمرا" 9.14%

همچنین بیشترین انتقال مالکیت از حقیقی به حقوقی رانمادهای، "وسبحان" ، "سامان" و "ولبهمن" به دنبال داشتند. در مقابل بیشترین انتقال حقوقی به حقیقی در بین نمادهای، "وسرمد" ، "اتکای" و " بفجر"  معامله شد.

 

ارسال نظر