شناسه خبر: 25609

عبدالناصر همتی ، رئیس سابق بانک مرکزی :

دولت سیزدهم با چاپ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان شایسته عنوان فوق سلطان چاپ پول است !

رئیس سابق بانک مرکزی و رقیب انتخاباتی رئیس جمهور در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری از دولت آقای رئیسی بابت چاپ بی رویه پول انتقاد کرد.

ارسال نظر