شناسه خبر: 31189

با حکم رییس کل سازمان توسعه تجارت

محمدرضا مدودی مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت شد

با حکم رییس کل سازمان توسعه تجارت محمدرضا مدودی مشاور سازمان در حوزه پیشبرد و ارتقای برند ملی ایران در عرصه تجاری و صادراتی شد.

به گزارش اقتصادنگار: وی بر اسا‌س ماده ۸ قانون رفع موانع تولید، از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ماموریت یافته تا در جهت ارتقای برند تجاری ایران، قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌ها و محصولات تجاری ایرانی را افزایش داده و مسیر جهانی‌شدن کالاهای ساخت ایران و بین‌المللی‌کردن بنگاه‌های ایرانی را هموار سازد.

بنظر میرسد علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صمت و رییس کل سازمان توسعه تجارت اهتمام خود را برای بکار گیری مشاورانی متخصص و توانمند فارغ از مسایل سیاسی و جناحی و با هدف افزایش مشارکت خبرگان در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌های تجاری ،  ارتقای توان رقابت‌پذیری سبد صادراتی کشورمان در بازارهای هدف بکار بسته است.

 گسترش جغرافیای صادراتی و مقابله با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی بخش از اهداف راهبردی سازمان توسعه تجارت است که این مهم جز با جلب مشارکت نخبگان و کارآفرینان و صاحبان برندهای ایرانی مقدور و میسر خواهد شد.

وی پیش نیز این به عنوان سرپرست سارمان توسعه تجارت فعالیت داشته است.

ارسال نظر