شناسه خبر: 36518

فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران شد

محمدرضا فاروقی رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران شد .

فاروقی پیش از این عضو هیات رئیسه کمیسیون واردات اتاق ایران بود و از صاحبنظران امور گمرکی و تجارت خارجی است که در کمیته های تخصصی اتاق نقش محوری داشته است .

 

ارسال نظر