• در نشست خبری تشکل های حوزه صنعت ساخت و احداث هشدار داده شد

    تشکل‌ های عمرانی و پیمانکاری کشور تحت عنوان شورای هماهنگی تشکل های مهندسی ، صنفی و حرفه ای کشور گرد هم آمدند و درحضور…

برگزیده

۱ موردی یافت نشد.