شناسه خبر: 20801

بودجه دولت فدرال آمریکا چطور تدوین می شود؟

به گزارش اقتصاد نگار - بودجه دولت ایالات متحده همه ساله که توسط دفتر مدیریت و بودجه (OMB) صادر می شود، مجموعه ای از اسناد مخارج و منابع مالی است که تحت نظر اهداف اقتصادی رئیس جمهور، اطلاعاتی در مورد پیشنهادهای بودجه ای رئیس جمهور برای یک سال مالی معین را نشان میدهد. سایر اهداف بودجه نیز در عدد و رقم های این اسناد گنجانده شده است که ممکن است سال به سال با توجه به شرایط رکود یا رونق اقتصاد متفاوت باشد.

طبق قانون بودجه و حسابداری سال1921ایالات متحده، رئیس جمهور باید سالانه بودجه ای را تا اولین دوشنبه ماه فوریه(هفته دوم بهمن ماه) هر سال به کنگره ارائه دهد. برنامه پیشنهادی، بودجه رئیس جمهور باید نشان ده: وضعیت  درآمد ها و مخارج خزانه داری در پایان سال مالی  چگونه تراز شده است. این وضعیت تخمینی را خزانه داری تا پایان سال مالی در صورت انجام پیشنهادات بودجه OMB تدوین میکند و به رئیس جمهور در تدوین بودجه با جمع آوری داده ها از آژانس های آماری نیز کمک میکند. در نهایت پس از تدوین و پیشنهادات مالی مربوط به هر وزارتخانه، توسط وزیران و اصلاحات آماری وزارت خزانه داری، بودجه برای تایید نهایی و ارسال به کنگره باید به تایید گروه مشاوران اقتصادی رئیس جمهور(CEA ) که بند به بند بودجه را باتوجه به مبناهای اقتصادی و رفاهی بررسی میکنند برسد.

بودجه چگونه تدوین می شود؟

در هر سال مالی، دولت فدرال بودجه ای را از منابع و هزینه هایش به خدمات و برنامه های کشور تخصیص میدهد. کنگره فرآیند  اصول بودجه ریزی  را در سال 1974 ایجاد کرد. برای محاسبه بودجه، دولت باید منابع تخصیص یافته و مخارج خود را در نظر بگیرد. درآمدی که وارد بودجه می شود سعی میشود  تا حد زیادی از محل درآمد مالیاتی و فروش اوراق خزانه تامین شود تا تورم نیز کنترل شود. مخارج نیز شامل مخارج اجباری، مخارج اختیاری و بهره  های ناشی از سررسید بدهی ها است.

برخی از برنامه‌ها و خدماتی که توسط بودجه فدرال تامین می‌شوند عبارتند از دفاع، حمل‌ونقل، پرداخت‌های بیمه بیکاری و رفاه اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی است. بودجه شامل نحوه جمع‌آوری و خرج کردن پول توسط دولت برای سال مالی، تعیین برنامه‌ها و خدمات مصرفی و سرمایه‌گذاری در آن ها است. همچنین جالب توجه است که  بودجه دولت فدرال آمریکا در سال مالی اجرا میشود که از اول اکتبر(9مهر) تا 30 سپتامبر(8مهر) هر سال جاری است.

فرآیند بودجه ریزی مالی کنگره

چندین مرحله برای ایجاد بودجه وجود دارد. ابتدا، در ماه مارس، ادارات و آژانس‌ها پیشنهادهایی را برای برنامه‌ها و خدمات خود ارائه می‌کنند که بعداً زمانی که رئیس‌جمهور بودجه نهایی را تدوین میکند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. رئیس جمهور این سند را به کنگره منتقل می کند که به طور مستقل به بودجه نگاه می کند (مجلس نمایندگان و سنا) و اصلاحات و توصیه هایی را انجام می دهد. سپس به کمیته تخصصی بودجه می رود و مجلس و سنا بودجه اختیاری را به کمیته های فرعی تقسیم می کنند که لوایح تخصیصی را مستقیما از آژانس های آماری مستقل مورد بررسی قرار میدهند. هر دو مجلس نمایندگان و سنا به لایحه های اصلاح شده خود رأی می دهند، و نسخه های جداگانه کمیته های اقتصادی، بودجه ای را در یک سند ترکیب می کنند که بعداً به رأی گذاشته می شود و برای رئیس جمهور ارسال می شود. رئیس جمهور نیز باید بودجه فدرال را تا پایان سپتامبر برای سال مالی آتی امضا کند.

رئیس جمهور 10 روز فرصت دارد تا پاسخ دهد و بودجه نهایی را به امضا برساند . کنگره فرآیند بودجه ملی را به مرحله آخر میرساند و تا حد زیادی مسئول نطارت بر اجرای آن است.

تعداد کارکنان ،سازمان بودجه ایالات متحده(OMB) حدود 550 نفر است. این دفتر ارتباط نزدیکی با دستگاه‌های اجرایی دولتی دارد و در زمینه های اجرایی و فنی و تغییرات اساسی در تمامی مراحل بودجه آن هارا راهنمایی میکند. همه دستگاه های اجرایی دفتر بودجه خاصی دارند که معمولا دررده های بالای ساختار اداری این دستگاه ها جای گرفته است.

وزارت خزانه داری نیز مسئول اجرای سیاست های مالیاتی و انجام برآوردهای درآمدی بودجه است. شورای مشاوران اقتصادی رئیس مهور نیز دارای 3 عضو از اساتید دانشگاهی رشته های اقتصاد و مالی است که از طرف رئیس جمهور منصوب می شوند و در زمینه تدوین سیاست های داخلی راهنمایی های لازم را ارایه می کنند.

 

هزینه های مهم  بودجه  فدرال

هزینه‌های اجباری شامل برنامه‌های دولتی مانند مدیکر، مدیکید و تامین اجتماعی است.

تامین اجتماعی بیشترین سهم از هزینه های اجباری  را به خود اختصاص می دهد. در واقع، تامین اجتماعی 1.046 تریلیون دلار از مجموع 2.739 تریلیون دلار بودجه مخارج اجباری را طلب می کند. همچنین  این میزان شامل برنامه هایی مانند بیمه بیکاری و برنامه های رفاهی نیز میشود.

بیش از نیمی از بودجه  سال گذشته ایالات متحده یعنی 1.438 تریلیون دلار مربوط به بخش‌های دفاعی، مانند هزینه‌های نظامی و امور مستشاری نظامی بود. این  بخش شامل هزینه های وزارت دفاع و امنیت داخلی نیز می شود.

یکی از راه‌های افزایش بودجه برای سایر برنامه‌های اختیاری، کاهش برنامه‌های اجباری یا افزایش مالیات است که هر دو از نظر اقتصادی و سیاسی همه ساله از موارد بحث‌انگیز بودجه ای تلقی می‌شوند.

بدهی های ملی دولت فدرال در بودجه

دولت باید هر سال سود کل بدهی های معوق خود را پرداخت کند. این سود پرداختی چهارمین اقلام بزرگ بودجه در سند مالی سالیانه آمریکا است. با این حال، بدهی درون دولتی برای محاسبه پرداخت های بهره استفاده نمی شود، زیرا این موضوع در واقع پولی است که دولت به خود بدهکار است. اینها وجوهی هستند که دولت از صندوق امانی تامین اجتماعی به همراه سایر آژانس های فدرال وام گرفته است.

برای مثال کسری بودجه سال 2020 ایالات متحده به 1.083 تریلیون دلار رسید که بزرگ‌ترین کسری از سال 2011 تاکنون بوده است. پرداخت‌های بهره نیز بر اساس آنچه دولت ایالات متحده به بانک‌های مرکزی خارجی و همچنین افراد و کسب و کار های بزرگ ، در غالب اوراق بدهی، بدهکار است نیز محاسبه می‌شود.

http://www.eghtesadnegar.ir/

 

 

 

 

ارسال نظر