شناسه خبر: 25376

بررسی تئوری های اقتصادی:

افزایش حداقل دستمزد، تورم و سطح اشغال را چه گونه تحت تاثیر قرار می دهد؟

در تئوری های اقتصاد جریان اصلی، افزایش حداقل دستمزد صاحبان مشاغل را مجبور می‌کند تا قیمت کالاها یا خدمات خود را افزایش دهند و در نتیجه تورم را تحریک کنند. در واقعیت، رابطه بین افزایش دستمزد و تورم پیچیده تر است چون دستمزدها تنها بخشی از هزینه یک محصول یا خدمات است که توسط مصرف کنندگان پرداخت می شود.

What Is Wage Compression and What Can You Do About It?

به گزارش اقتصادنگار، در مورد اینکه آیا افزایش حداقل دستمزد باعث افزایش تورم می شود نظرات متناقضی وجود دارد. یک سوال مرتبط این است: افزایش حداقل دستمزد چگونه بر سطح اشتغال تأثیر می گذارد؟

از نظر تاریخی، بیکاری بالا به طور معمول با تورم بالا همزمان بوده است. این امکان نیز وجود دارد که افزایش حداقل دستمزد به دلیل افزایش قدرت مخارج کارگرانی که دستمزدهای بالاتری دریافت می‌کنند، به تحریک اقتصاد کمک کند. همچنین این امکان وجود دارد که حداقل دستمزد بیش از حد تعیین شده توسط دولت بر سطح اشتغال تأثیر منفی بگذارد.

بررسی این استدلال که حداقل دستمزدها باعث افزایش تورم می شود

افزایش حداقل دستمزد منتقدان زیادی دارد. نخستین منتقدان، اقتصاددان جریان اصلی هستنتد که استدلال می‌کنند حداقل دستمزد بیش از حد تعیین شده توسط دولت، کف مصنوعی در بازار کار ایجاد می‌کند که می‌تواند باعث ناکارآمدی نیروی کار نیمه حرفه ای شود.

منطق آنها این است که، در یک بازار کار آزاد، ممکن است کسی مایل به کار با 10 دلار در ساعت باشد. با این حال، از آنجایی که دولت دستمزد ساعتی حداقل 15 دلار را اجباری می کند، آن کارگر نمی تواند به صورت رقابتی پیشنهاد کمتری برای این شغل بدهد.

استدلال دوم این است که کارفرمایان که مجبور به پرداخت دستمزد بیشتر می‌شوند، در نهایت کارگران کمتری را استخدام می‌کنند، که در واقع می‌تواند منجر به بیکاری بیشتر شود، زیرا کارگرانی که احتمالاً مایل بودند با دستمزد کمتر کار کنند، استخدام نمی‌شوند.

با توجه به عوامل مختلف تورم از جمله به اصطلاح تورم فشار دستمزد، نتیجه افزایش عمومی دستمزدها است. بر اساس این فرضیه، برای حفظ سود شرکت پس از افزایش دستمزد، کارفرمایان باید قیمت هایی را که برای کالاها و خدمات ارائه می دهند افزایش دهند.

افزایش کلی بهای تمام شده کالاها و خدمات تأثیر دایره ای بر افزایش دستمزد دارد. در نهایت، با افزایش کلی قیمت کالاها و خدمات در بازار، دستمزدهای بالاتری برای جبران افزایش قیمت کالاهای مصرفی مورد نیاز خواهد بود.

به گفته اد رنسی، تحلیلگر اقتصادی، که سابقاً یکی از مدیران مک‌دونالد بود، حداقل دستمزد در مک دوناد برخی از مشاغلل را حذف کرده است و همچنین ممکن است منجر به تعطیلی تعداد قابل توجهی از مشاغل دیگر در این حوزه شود.

در تئوری، افزایش حداقل دستمزد صاحبان مشاغل را مجبور میشوند تا قیمت کالاها یا خدمات خود را افزایش دهند و در نتیجه تورم را تحریک کنند.

در واقعیت، رابطه بین افزایش دستمزد و تورم پیچیده‌تراز این حرف ها است: دستمزدها تنها بخشی از هزینه یک محصول یا خدمات است که توسط مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود. حداقل دستمزد بالاتر می تواند با افزایش بهره وری توسط کارگران یا کاهش نیروی انسانی یک شرکت جبران شود.

با این حال، در حالی که ممکن است در بخش‌های خدماتی خاص صادق باشد، مشخص نیست که اثر بر دستمزدها به بخش‌های دیگر تعمیم می‌یابد، به‌ویژه زمانی که با رقابت صادرات خارجی با استفاده از نیروی کار ارزان‌تر مواجه می‌شویم.

بررسی این استدلال که حداقل دستمزد بالاتر تورم را افزایش نمی دهد

در حالی که استدلال هایی برای تورم فشاری دستمزد وجود دارد، شواهد تجربی برای حمایت از این استدلال ها همیشه قوی نیستند. از نظر تاریخی، افزایش حداقل دستمزد تنها ارتباط بسیار ضعیفی با فشارهای تورمی بر قیمت ها در یک اقتصاد داشته است.

به عنوان مثال، در سال 2016، محققان مؤسسه تحقیقات اشتغال Upjohn دریافتند که "[با استفاده از سری قیمت‌های ماهانه]...اثر مروری کاملاً بر روی ماهی که تغییر حداقل دستمزد اعمال می‌شود متمرکز است و بسیار کوچک‌تر از آن چیزی است که اقتصاد متعارف یافته است."

Range Penetration; Everything you need to know

تحقیقات آنها تأثیر قیمت ها بر افزایش حداقل دستمزد را در ایالات مختلف ایالات متحده از سال 1978 تا 2015 مورد بررسی قرار داد. هدف آن بررسی میزان تأثیر عبور و مرور و افزودن به بحث در مورد اینکه چگونه سیاست های مختلف ممکن است تأثیر آن حداقل را شکل دهند بود. افزایش دستمزدها بر قیمت ها تاثیر گذاشته است، اولین یافته اصلی آنها این بود که "کشش های دستمزد-قیمت به طور قابل توجهی کمتر از آنچه در کار قبلی گزارش شده بود: ما متوجه شدیم که قیمت ها به ازای هر 10 درصد افزایش در حداقل دستمزد 0.36 درصد رشد می کنند." علاوه بر این، افزایش قیمت‌ها به دنبال افزایش حداقل دستمزد عموماً در ماهی که افزایش حداقل دستمزد اجرا می‌شود، رخ داده است و نه در ماه‌های قبل یا ماه‌های پس از آن.

 

بر اساس تحقیقات این موئسسه، آنها ادعا می کنند که افزایش "کوچک" حداقل دستمزد (بین 5 تا 15٪) منجر به افزایش قیمت ها نمی شود. از سوی دیگر، افزایش حداقل دستمزدها اثرات مثبت آشکاری بر قیمت‌های تولید دارد (که می‌تواند به قیمت‌های مصرف‌کننده بالاتر منتهی شود).

 

ارسال نظر