شناسه خبر: 19523

بازار بیلت سی آی اس

اقتصاد نگار:  بازار صادرات بیلت سی آی اس در رکود است و فعالیتی ندارد. تنها چینی ها تقاضا دارند و سایر بازارها در سکوت هستند. از طرفی جو بازار چین هم روزهای گذشته منفی تر شده  فشار بیشتری بر بازار بیلت سی آی اس وارد نموده است.

به نقل از فولاد ایران،  پیشنهادات محدودی برای بیلت سی آی اس در 595 تا 610 دلار هر تن فوب دریای سیاه حمل نوامبر شنیده شده در حالی که هفته قبل 600 تا 620 دلار بود. تنها امید عرضه کننده ها نیز فعلا بازار چین است.

در ترکیه بیلت سی آی اس 600 تا 620 دلار هر تن سی اف آر معادل 570 تا 590 دلار هر تن فوب دریای سیاه است. بدین ترتیب متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس 595 دلار هر تن فوب و جو بازار نزولی است.

منبع: metal expert

 

ارسال نظر