<![CDATA[اقتصاد نگار]]> http://www.eghtesadnegar.ir Wed, 26 Jun 2019 20:30:06 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[غول‌های بازار]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3449 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3449-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
در اینفوگراف کمپانی‌هایی که بیشترین سهم از سرمایه در بازار جهانی را در اختیار دارند را مشاهده می‌کنید.
]]>
Tue, 25 Jun 2019 10:10:35 +0000
<![CDATA[محترم‌ترین مشاغل دنیا]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3447 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3447-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
در هر کشور بسته به نیازها و فرهنگ آن کشور برخی مشاغل در میان مردم آن کشور محبوبیت خاصی پیدا می‌کنند. در این بین مشاغلی نیز هستند که تقریبا در تمام دنیا از محبوبیت بالایی برخوردار هستند. در اینفوگراف این مشاغل را به ترتیب محبوب‌ترین‌ها مشاهده می‌کنید.
]]>
Tue, 25 Jun 2019 06:55:41 +0000
<![CDATA[محترم‌ترین مشاغل دنیا]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3446 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3446-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7 در هر کشور بسته به نیازها و فرهنگ آن کشور برخی مشاغل در میان مردم آن کشور محبوبیت خاصی پیدا می‌کنند. در این بین مشاغلی نیز هستند که تقریبا در تمام دنیا از محبوبیت بالایی برخوردار هستند. در اینفوگراف این مشاغل را به ترتیب محبوب‌ترین‌ها مشاهده می‌کنید.]]> Tue, 25 Jun 2019 06:55:41 +0000 <![CDATA[تورم در خرداد ۱۳۹۸]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3436 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3436-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
در اینفوگراف نگاهی داریم به گزارش خردادماه مرکز آمار در خصوص نرخ تورم دوازده ماهه و هزینه‌ی خانوار برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان در قیاس با ماه و سال گذشته.
]]>
Sun, 23 Jun 2019 09:01:59 +0000
<![CDATA[خلاصی از استعمار فرانسه]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3435 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3435-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
در اینفوگراف نگاهی داریم به سال آزاد شدن مستعمره‌های فرانسه از یوغ استعمار این کشور.
]]>
Sun, 23 Jun 2019 06:39:02 +0000
<![CDATA[۱۰۰ برند با ارزش جهان]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3430 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3430-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
در اینفوگراف ۱۰۰ برند با ارزش جهان و زمینه‌ی فعالیت آنها را مشاهده می‌کنید.
]]>
Sat, 22 Jun 2019 15:30:00 +0000
<![CDATA[بهترین بازیکنان از منظر فیفا از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3429 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3429-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7
در اینفوگراف نگاهی داریم به بازیکنان برگزیده‌ی فوتبال از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸.
]]>
Sat, 22 Jun 2019 09:44:53 +0000
<![CDATA[قهرمانان مرد تنیس در گرند اسلم]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3419 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3419-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%85
راجر فدرر به عنوان یکی از پرافتخارترین ورزشکاران جهان سالهاست که در صدر اخبار قرار گرفته است. رافائل نادال اسپانیایی اما با کسب گرند اسلم امسال یک قدم به پرافتخارترین تنیسور جهان نزدیک شد. باید دید آیا در آینده نادال که جوان‌تر از فدرر نیز هست می‌تواند این عنوان را از آن خود کند؟
]]>
Fri, 21 Jun 2019 03:30:00 +0000
<![CDATA[پردرآمدترین ورزشکاران جهان]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3418 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3418-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
ورزشکاران مطرح علاوه بر دستمزدی که باشگاه‌ها به آنها به عنوان حقوق دریافت می‌کنند، پاداش‌های سنگینی نیز از گلزنی یا قهرمانی‌ها عایدشان می‌شود. در اینفوگراف نگاهی داریم به پردرآمدترین ورزشکاران جهان در سال اخیر.
]]>
Thu, 20 Jun 2019 14:30:00 +0000
<![CDATA[جذاب‌ترین شهرها برای نیروی کار جهانی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3417 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3417-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
نیروی کار جهانی در کنار گزینه‌هایی مانند رفاه و بهره‌مندی از آزادی و حقوق شهروندی، به دنبال وضعیت پایدار و صلح به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کند. در اینفوگراف محبوبترین شهرها از دید بخشی از نیروی کار جهانی که مورد نظرسنجی قرار گرفته‌اند را مشاهده می‌کنید.
]]>
Wed, 19 Jun 2019 06:24:29 +0000
<![CDATA[رواج ارزهای دیجیتالی در جهان]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3412 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3412-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
در اینفوگراف نگاهی کردیم به رواج ارزهای دیجیتالی در جهان. به نظر می‌رسد ترکیه در این زمینه از کشورهای دیگر پیشی گرفته است.
]]>
Wed, 19 Jun 2019 03:30:00 +0000
<![CDATA[قیمت میوه‌ها نسبت به سال قبل چقدر تغییر کرده است؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3413 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3413-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
در جدیدترین گزارش مرکز آمار، قیمت برخی اقلام خوراکی کشاورزی در سال ۱۳۹۷ گزارش و با قیمت‌ آنها در سال گذشته مقایسه شده است. در اینفوگراف شمایی از این گزارش در خصوص میوه‌ها ارائه شده است.
]]>
Tue, 18 Jun 2019 10:28:59 +0000
<![CDATA[آلودگی اقیانوس‌ها از کجا آب می‌خورد؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3411 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3411-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
پلاستیک این روزها یکی از مهم‌ترین عاملان تخریب محیط زیست است. در اینفوگراف نگاهی داریم به کشورهایی که بیشترین نقش را در آلوده کردن اقیانوس‌ها توسط آلاینده‌های پلاستیکی دارند.
]]>
Tue, 18 Jun 2019 07:26:23 +0000
<![CDATA[سهم بازار برندها از فروش لپ‌تاپ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3401 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3401-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%BE-%D8%AA%D8%A7%D9%BE
اینفوگراف سهم بازار جهانی برندها از فروش لپ‌تاپ را نشان می‌دهد.
]]>
Tue, 18 Jun 2019 03:30:00 +0000
<![CDATA[باارزش‌ترین برندهای سال ۲۰۱۹]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3400 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3400-%D8%A8%D8%A7%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84
در اینفوگراف باارزش‌ترین برندهای سال ۲۰۱۹ به همراه میزان ارزش آنها به میلیون دلار را مشاهده می‌کنید.
]]>
Mon, 17 Jun 2019 06:03:22 +0000
<![CDATA[۴۰ درصد آمریکایی‌ها سوسیالیسم را به کاپیتالیسم ترجیح می‌دهند]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3394 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3394-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
در اینفوگراف نتیجه‌ی نظرسنجی انجام گرفته از بیش از ۲ هزار نفر فرد آمریکایی بالای ۱۸ سال را در ارتباط با تمایلشان به گرایش کاپیتالیستی حاضر در سیاست آمریکا یا تغییر آن به نفع سوسیالیسم را مشاهده می‌کنید. این نظرسنجی در ماه آوریل امسال صورت گرفته است.
]]>
Sun, 16 Jun 2019 08:59:17 +0000
<![CDATA[کشورهایی که در سال ۲۰۱۸ بیشترین بازدیدکننده را داشته‌اند]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3390 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3390-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
در اینفوگراف تعداد بازدیدکنندگان از کشورهایی که در سال ۲۰۱۸ بیشترین میزان توریست را جذب کرده‌اند مشاهده می‌کنید.
]]>
Sun, 16 Jun 2019 03:30:00 +0000
<![CDATA[آخرین سال کوچکتر شدن اقتصاد چند کشور]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3389 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3389-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
در اینفوگراف نگاهی داریم به آخرین رکود اقتصادی و کوچکتر شدن اقتصاد چند کشور در سال‌های اخیر.
]]>
Sat, 15 Jun 2019 07:19:29 +0000
<![CDATA[کشورهایی که هزینه‌ی زندگی در آنها بالاست]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3377 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3377-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA
وب‌سایت Numbeo به صورت تخصصی هزینه‌ی زندگی در شهرها و کشورهای مختلف را مدنظر دارد و با بررسی قیمت ملزومات زندگی شهری، به دسته‌بندی شهرها و کشورها از نظر هزینه‌ی زندگی می‌پردازد. در اینفوگراف ۱۵ کشور که به طور میانگین هزینه‌ی زندگی در آنها از باقی کشورها بیشتر است را مشاهده می‌کنید.
]]>
Tue, 11 Jun 2019 07:33:29 +0000
<![CDATA[سالمترین کشورهای جهان]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3375 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3375-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
در اینفوگراف ۲۵ کشور که دارای سالمترین مردمان از منظر شاخص سلامت جهانی بلومبرگ هستند را مشاهده می‌کنید. این شاخص بر اساس فاکتورهایی چون میزان استفاده از تنباکو، ابتلا به چاقی و همچنین امکانات و زیرساخت‌هایی چون دسترسی به آب سالم و امکانات بهداشت و درمان به بررسی سطح سلامت شهروندان می‌پردازد.
]]>
Tue, 11 Jun 2019 07:12:19 +0000
<![CDATA[بیشترین و کم‌ترین نرخ تورم در کدام استان‌هاست؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3352 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3352-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
در اینفوگرف، آمار ارئه شده توسط مرکز آمار را برای تورم ماهانه، نقطه به نقطه و دوازده ماهه مشاهده مى‌کنید.
]]>
Sat, 08 Jun 2019 14:56:44 +0000
<![CDATA[امتیاز قسمت آخر برخی سریال‌ها در IMDB]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3344 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3344-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1
در اینفوگراف امتیاز قسمت برخی از معروفترین سریال‌ها در IMDB را بر اساس نظر مردم مشاهده می‌کنید.
]]>
Tue, 04 Jun 2019 13:30:00 +0000
<![CDATA[کدام اقلام خوراکی در اردیبهشت ۱۳۹۸ نسبت به ماه قبل افزایش قیمت چشمگیر داشته‌اند؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3340 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3340-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
اینفوگراف حاضر برگرفته از گزارش مرکز آمار در خصوص اقلام خوراکی مصرفی در اردیبهشت ۹۸ و نسبت افزایش یا کاهش قیمت برخی که بیشترین نوسان را نسبت به فروردین ماه ۹۸ تجربه کرده‌اند است.
]]>
Mon, 03 Jun 2019 06:45:52 +0000
<![CDATA[تعداد قهرمانی‌ها در لیگ قهرمانان ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3334 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3334-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
در شب گذشته شاهد برد ۲ بر صفر لیورپول مقابل تاتنهام بودیم تا قرمزپوشان لیورپول ششمین جام قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را به خانه ببرند. در اینفوگراف تعداد قهرمانی در این جام را برای باشگاه‌های مختلف مشاهده می‌کنید.
]]>
Sun, 02 Jun 2019 09:31:57 +0000
<![CDATA[پردرآمدترین مربی‌های فوتبال]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3332 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3332-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84
در اینفوگراف درآمد سالانه پردرآمدترین مربی‌های حال حاضر فوتبال جهان را مشاهده می‌کنید.
]]>
Sun, 02 Jun 2019 07:36:09 +0000
<![CDATA[جایگاه ایران درمیان کشورهای با بالاترین نرخ تورم در یکسال اخیر]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3325 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3325-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1
ایران در یکسال اخیر تورم شدیدی را تجربه کرد. بر طبق آخرین گزارش تورم ایران به ۳۷٪ در یکسال اخیر رسید. در اینفوگراف جایگاه ایران را در میان کشورهایی که در مدت مشابه بالاترین نرخ تورم را تجربه کردند مشاهده می‌کنید.
]]>
Sat, 01 Jun 2019 08:59:32 +0000
<![CDATA[قیمت بیت‌کوین چگونه تغییر کرد؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3324 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3324-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
در اینفوگراف تغییرات قیمت بیت‌کوین از سه سال قبل تاکنون را مشاهده می‌کنید.
]]>
Sat, 01 Jun 2019 08:52:02 +0000
<![CDATA[مقایسه نرخ بیکاری در ایران و چند کشور]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3311 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3311-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
در اینفوگراف نرخ بیکاری را در ایران و چند کشور دیگر مشاهده می‌کنید.
]]>
Thu, 30 May 2019 05:30:00 +0000
<![CDATA[محمدعلی نجفی، از دکتری در MIT تا قتل همسر دومش]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3313 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3313-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%B4
در اینفوگراف نگاهی شده است به زندگی سیاسی و سمت‌های محمدعلی نجفی از زمانی که با ظهور انقلاب ۱۳۵۸ تحصیلات خود در مقطع دکتری دانشگاه MIT را نیمه‌کاره رها کرد و به ایران بازگشت تا بازداشتش به اتهام قتل میترا استاد.
]]>
Wed, 29 May 2019 12:34:45 +0000
<![CDATA[ارزش بازیکنان باشگاه‌های فوتبال جهان]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3302 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/3302-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
در اینفوگراف باارزش‌ترین باشگاه‌های جهان را بر حسب قیمت بازیکنانشان مشاهده می‌کنید.
]]>
Tue, 28 May 2019 11:57:38 +0000