<![CDATA[اقتصاد نگار]]> http://www.eghtesadnegar.ir Thu, 17 Oct 2019 23:16:31 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۴۳) - اوراق قرضه‌ی تخفیف‌دار]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4322 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/4322-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت شیلر در مورد اوراق قرضه توضیح می‌دهد.
]]>
Wed, 09 Oct 2019 08:39:40 +0000
<![CDATA[قسمت سیزدهم - عادات افراد موفق]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3949 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D9%84%DA%A9%DA%86%D8%B1-7/3949-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت مدرس به عادات اصلی آدم‌های موفق می‌پردازد.
]]>
Wed, 25 Sep 2019 08:19:07 +0000
<![CDATA[استراتژی راه‌اندازی کسب و کار - قسمت سیزدهم - ساختار، هدایت و عملکرد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3881 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D9%84%DA%A9%DA%86%D8%B1-7/3881-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت به تحلیل صنعتی و اهمیت دانستن آن پرداخته می‌شود.
]]>
Sat, 21 Sep 2019 10:51:49 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۴۲) - سود مرکب]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3706 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3706-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت در رابطه نرخ سود بانکی در امریکا و اروپا بحث شده است.
]]>
Wed, 07 Aug 2019 06:43:25 +0000
<![CDATA[قسمت دوازدهم: نظر مدیران ارشد در رابطه با محیط بیرونی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3681 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3681-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت پرفسور سمیه با مدیران ارشد سه شرکت مطرح در رابطه با استراتژی آنها برای نیوفتادن در دام قوانین گفتگو کرده است.
]]>
Sun, 04 Aug 2019 07:02:55 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۴۱) - نرخ سود بانکی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3660 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3660-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت در رابطه نرخ سود بانکی در امریکا و اروپا بحث شده است.
]]>
Tue, 30 Jul 2019 09:26:36 +0000
<![CDATA[قسمت دوازدهم: الماس‌های شما کجا هستند؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3657 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3657-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت مدرس در رابطه با چگونگی بکار بردن استعدادها برای موفقیت به بحث می‌پردازد.
]]>
Tue, 30 Jul 2019 06:40:12 +0000
<![CDATA[قسمت یازدهم - چهارچوب PESTEL]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3636 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3636-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت پرفسور سمیه به توضیح چهارچوب PESTEL برای تعیین استراتژی مدیریت کسب و کار نوپا می‌پردازد.
]]>
Sat, 27 Jul 2019 09:09:52 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۴۰) - حساب‌های بانکی در ۱۹۸۲]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3612 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3612-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به ادامه ی بحث رفتارشناسی مغز انسان می پردازد. این قسمت در رابطه با حساب‌های بانکی در نظام بانکی قدیم است.
]]>
Tue, 23 Jul 2019 06:29:04 +0000
<![CDATA[قسمت یازدهم: یک افسانه]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3588 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3588-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت مدرس ابتدا افسانه‌ای را نقل و با استفاده از آن به یکی از کلیدی‌ترین نکات در یافتن موفقیت اشاره می‌کند.
]]>
Sat, 20 Jul 2019 07:04:28 +0000
<![CDATA[قسمت دهم: توضیحی بر شروع ماژول دوم کلاس]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3582 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3582-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت پرفسور سمیه به توضیح بخش جدیدی که واردش می‌شویم می‌پردازد.
]]>
Wed, 17 Jul 2019 08:53:29 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۹) - اختلالات شخصیتی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3571 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3571-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به ادامه ی بحث رفتارشناسی مغز انسان می‌پردازد. این قسمت به رفتار جامعه گریزی و تاثیر آن بر عملکرد در بازار سرمایه پرداخته شده است.
]]>
Tue, 16 Jul 2019 06:12:39 +0000
<![CDATA[قسمت دهم: شروع]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3553 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3553-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت مدرس به نوعی گرم کردن قبل از قدم گذاشتن در راه موفقیت را توضیح می‌دهد.
]]>
Sat, 13 Jul 2019 07:31:47 +0000
<![CDATA[قسمت نهم: بررسی سرویس کرایه تاکسی اوبر (Uber)]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3539 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3539-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت پرفسور سمیه به بررسی سرویس کرایه تاکسی اوبر میپردازد و تمرینی برای تحلیل آن می‌دهد.
]]>
Wed, 10 Jul 2019 08:33:22 +0000
<![CDATA[پخش ویدیو معرفی بازارهای مالی (۳۸) - تفکر جادویی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3522 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3522-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به ادامه ی بحث رفتارشناسی مغز انسان می‌پردازد. تفکر جادویی و اثر نیوکمب و نیمی نیوکمب موضوع بحث این قسمت هستند. اثراتی که توضیح می‌دهند ذهن انسان تمایل دارد تا رخدادها را در اثر تاثیر خود ببیند.
]]>
Mon, 08 Jul 2019 09:01:24 +0000
<![CDATA[قسمت نهم: داستان من]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3487 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3487-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت مدرس به داستان زندگی خود و نکاتی در رابطه با چگونگی شناخت خود می‌پردازد.
]]>
Tue, 02 Jul 2019 09:18:42 +0000
<![CDATA[پخش ویدیو معرفی بازارهای مالی (۳۷) - مغز]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3454 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3454-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به ادامه‌ی بحث رفتارشناسی مغز انسان در مواجهه با تصمیمات مرتبط با بازار می‌پردازد.
]]>
Wed, 26 Jun 2019 10:34:23 +0000
<![CDATA[قسمت هشتم: نقش خانواده و فرهنگ در ساختن تصور از موفقیت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3426 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3426-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت به جنبه ی درونی و بیرونی موفقیت پرداخته شده است. جنبه ی بیرونی موفقیت، آنچیزیست که دیگران میبینند و آنرا مورد ستایش قرار می دهند و جنبه ی درونی آن که شاید مهمتر نیز باشد رضایت درونی فرد است.
]]>
Sat, 22 Jun 2019 06:41:25 +0000
<![CDATA[قسمت هشتم - مفهوم تناسب و انسجام در استراتژی کسب و کار]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3406 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3406-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت پرفسور سمیه با استفاده از مثال فوتبال، به توضیح مفهوم تناسب و انسجام در هنگام تعیین استراتژی کسب و کار می‌پردازد.
]]>
Mon, 17 Jun 2019 10:56:03 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۶) - رفتارهای غیر منطقی در بازار سهام]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3391 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3391-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت بحثی است در رابطه با نوعی رفتار غیر منطقی به نام تفکر آرزومندانه که انسان انجام می‌دهد و نتیجه‌ی آن عملکرد اشتباه در بازار سهام است. انسان تمایل دارد تا خود را در معرض چیزهایی قرار دهد که به اون نشان می‌دهد تصمیمات درستی گرفته و در صورتی که به طور مثال ارزش سهم خریداری شده در حال کاهش باشد، این رفتار مغز متمایل به ندیدن و انکار عملکرد آن سهم در روزهای آتی می‌شود تا آنجا که وقتی قیمت آن سهم برگشت فرد سریعا ت
]]>
Sat, 15 Jun 2019 08:35:28 +0000
<![CDATA[قسمت هفتم - بیزینس مدل در گفتگو با مدیران ارشد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3367 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3367-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت پرفسور سمیه نظر سه مدیر موفق را در رابطه با بیزینس مدل جویا می‌شود.
]]>
Mon, 10 Jun 2019 09:31:11 +0000
<![CDATA[قسمت هفتم: موفقیت دو جنبه دارد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3359 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3359-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت به جنبه‌ی درونی و بیرونی موفقیت پرداخته شده است. جنبه‌ی بیرونی موفقیت، آنچیزیست که دیگران میبینند و آنرا مورد ستایش قرار می‌دهند و جنبه‌ی درونی آن که شاید مهمتر نیز باشد رضایت درونی فرد است.
]]>
Sun, 09 Jun 2019 10:17:37 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۵) - بحث بیشتر در رابطه با روانشناسی رفتار مردم در بازار سهام ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3341 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3341-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت به ادامه‌ی مفهوم ارزش مطلوب در سرمایه گذاری و نظریه های مرتبت با آن پرداخته می شود. اینکه چرا مردم ترجیح می دهند در زیان شرطبندی کنند و ارتباط آن با رفتار سرمایه گذاران.
]]>
Mon, 03 Jun 2019 07:10:01 +0000
<![CDATA[قسمت ششم: تمرین ۶ زندگی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3300 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3300-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت تمرینی داده شده برای درک مفهوم موفقیت. ]]> Tue, 28 May 2019 09:55:03 +0000 <![CDATA[قسمت ششم - ساختار بیزینس مدل (قسمت اول) ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3289 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3289-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. این قسمت در ادامه‌ی معرفی بیزینس مدل است و به ویژگی‌های آن می‌پردازد.
]]>
Sun, 26 May 2019 12:57:04 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۴) - ارزش مطلوب]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3281 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3281-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت به مفهوم ارزش مطلوب در سرمایه‌گذاری و نظریه‌های مرتبت با آن پرداخته می‌شود. اینکه چرا مردم ترجیح می‌دهند در زیان شرطبندی کنند و ارتباط آن با رفتار سرمایه‌گذاران.
]]>
Sat, 25 May 2019 09:16:59 +0000
<![CDATA[قسمت پنجم: سه حقیقت در مورد موفقیت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3253 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3253-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. قسمت به بیان سه واقعیت در مورد موفقیت که بسیاری از ما آنها را نمیدانیم اختصاص داده شده است
]]>
Mon, 20 May 2019 07:17:21 +0000
<![CDATA[قسمت پنجم- بیزینس مدل یا مدل کسب و کار چیست؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3246 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3246-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. این قسمت به الزام تعریف یک مدل کسب و کار توضیح درباره‌ی پرداخته است.
]]>
Sat, 18 May 2019 10:11:20 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۳) - مقدمه‌ای بر روانشناسی مالی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3230 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3230-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت مقدمه‌ای است بر بحث مهم روانشناسی عملکرد در بازار سهام.
]]>
Tue, 14 May 2019 07:19:49 +0000
<![CDATA[قسمت چهارم: دلایل تدریس این دوره]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3229 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3229-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. در این قسمت دلایل تدریس دوره برشمرده شده است.
]]>
Tue, 14 May 2019 07:12:52 +0000