<![CDATA[اقتصاد نگار]]> http://www.eghtesadnegar.ir Wed, 26 Jun 2019 20:30:11 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[پخش ویدیو معرفی بازارهای مالی (۳۷) - مغز]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3454 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3454-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به ادامه‌ی بحث رفتارشناسی مغز انسان در مواجهه با تصمیمات مرتبط با بازار می‌پردازد.
]]>
Wed, 26 Jun 2019 10:34:23 +0000
<![CDATA[قسمت هشتم: نقش خانواده و فرهنگ در ساختن تصور از موفقیت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3426 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3426-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت به جنبه ی درونی و بیرونی موفقیت پرداخته شده است. جنبه ی بیرونی موفقیت، آنچیزیست که دیگران میبینند و آنرا مورد ستایش قرار می دهند و جنبه ی درونی آن که شاید مهمتر نیز باشد رضایت درونی فرد است.
]]>
Sat, 22 Jun 2019 06:41:25 +0000
<![CDATA[قسمت هشتم - مفهوم تناسب و انسجام در استراتژی کسب و کار]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3406 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3406-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت پرفسور سمیه با استفاده از مثال فوتبال، به توضیح مفهوم تناسب و انسجام در هنگام تعیین استراتژی کسب و کار می‌پردازد.
]]>
Mon, 17 Jun 2019 10:56:03 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۶) - رفتارهای غیر منطقی در بازار سهام]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3391 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3391-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت بحثی است در رابطه با نوعی رفتار غیر منطقی به نام تفکر آرزومندانه که انسان انجام می‌دهد و نتیجه‌ی آن عملکرد اشتباه در بازار سهام است. انسان تمایل دارد تا خود را در معرض چیزهایی قرار دهد که به اون نشان می‌دهد تصمیمات درستی گرفته و در صورتی که به طور مثال ارزش سهم خریداری شده در حال کاهش باشد، این رفتار مغز متمایل به ندیدن و انکار عملکرد آن سهم در روزهای آتی می‌شود تا آنجا که وقتی قیمت آن سهم برگشت فرد سریعا ت
]]>
Sat, 15 Jun 2019 08:35:28 +0000
<![CDATA[قسمت هفتم - بیزینس مدل در گفتگو با مدیران ارشد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3367 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3367-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت پرفسور سمیه نظر سه مدیر موفق را در رابطه با بیزینس مدل جویا می‌شود.
]]>
Mon, 10 Jun 2019 09:31:11 +0000
<![CDATA[قسمت هفتم: موفقیت دو جنبه دارد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3359 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3359-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت به جنبه‌ی درونی و بیرونی موفقیت پرداخته شده است. جنبه‌ی بیرونی موفقیت، آنچیزیست که دیگران میبینند و آنرا مورد ستایش قرار می‌دهند و جنبه‌ی درونی آن که شاید مهمتر نیز باشد رضایت درونی فرد است.
]]>
Sun, 09 Jun 2019 10:17:37 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۵) - بحث بیشتر در رابطه با روانشناسی رفتار مردم در بازار سهام ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3341 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3341-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت به ادامه‌ی مفهوم ارزش مطلوب در سرمایه گذاری و نظریه های مرتبت با آن پرداخته می شود. اینکه چرا مردم ترجیح می دهند در زیان شرطبندی کنند و ارتباط آن با رفتار سرمایه گذاران.
]]>
Mon, 03 Jun 2019 07:10:01 +0000
<![CDATA[قسمت ششم: تمرین ۶ زندگی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3300 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3300-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. این قسمت تمرینی داده شده برای درک مفهوم موفقیت. ]]> Tue, 28 May 2019 09:55:03 +0000 <![CDATA[قسمت ششم - ساختار بیزینس مدل (قسمت اول) ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3289 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3289-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. این قسمت در ادامه‌ی معرفی بیزینس مدل است و به ویژگی‌های آن می‌پردازد.
]]>
Sun, 26 May 2019 12:57:04 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۴) - ارزش مطلوب]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3281 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3281-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت به مفهوم ارزش مطلوب در سرمایه‌گذاری و نظریه‌های مرتبت با آن پرداخته می‌شود. اینکه چرا مردم ترجیح می‌دهند در زیان شرطبندی کنند و ارتباط آن با رفتار سرمایه‌گذاران.
]]>
Sat, 25 May 2019 09:16:59 +0000
<![CDATA[قسمت پنجم: سه حقیقت در مورد موفقیت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3253 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3253-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. قسمت به بیان سه واقعیت در مورد موفقیت که بسیاری از ما آنها را نمیدانیم اختصاص داده شده است
]]>
Mon, 20 May 2019 07:17:21 +0000
<![CDATA[قسمت پنجم- بیزینس مدل یا مدل کسب و کار چیست؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3246 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3246-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. این قسمت به الزام تعریف یک مدل کسب و کار توضیح درباره‌ی پرداخته است.
]]>
Sat, 18 May 2019 10:11:20 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۳) - مقدمه‌ای بر روانشناسی مالی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3230 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3230-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت مقدمه‌ای است بر بحث مهم روانشناسی عملکرد در بازار سهام.
]]>
Tue, 14 May 2019 07:19:49 +0000
<![CDATA[قسمت چهارم: دلایل تدریس این دوره]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3229 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3229-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. در این قسمت دلایل تدریس دوره برشمرده شده است.
]]>
Tue, 14 May 2019 07:12:52 +0000
<![CDATA[قسمت چهارم- هدف و ارزش‌ها از منظر مدیران چگونه تعریف می‌شوند]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3168 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3168-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت سرفصل های دوره را مشاهده می کنید.
]]>
Mon, 06 May 2019 09:53:05 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۲) - آیا بازار سهام می‌تواند اتفاقات را پیشگویی کند؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3165 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3165-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت شیلر به بحث در رابطه با تاثیرگیری بازار از جو حاکم می‌پردازد و سپس ۲ تئوری در رابطه با توانایی پیشگویی بازار در ارتباط با وقایع جاری مانند رکود اقتصادی و... را بیان می‌کند.
]]>
Sun, 05 May 2019 09:39:24 +0000
<![CDATA[قسمت سوم - مقدمه ای بر تجربیات مدیران ارشد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3144 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3144-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت سرفصل های دوره را مشاهده می کنید.
]]>
Tue, 30 Apr 2019 08:05:11 +0000
<![CDATA[قسمت سوم: چرا این دوره مفید است]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3139 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3139-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. در این قسمت چگونگی دلایل استفاده از این دوره برشمرده شده است.
]]>
Mon, 29 Apr 2019 09:41:39 +0000
<![CDATA[قسمت دوم - ماموریت‌ها، چشم‌اندازها و ارزش‌ها]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3127 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3127-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت سرفصل‌های دوره را مشاهده می‌کنید.
]]>
Wed, 24 Apr 2019 09:14:25 +0000
<![CDATA[قسمت دوم: چگونگی استفاده از این دوره]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3115 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3115-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87
آیا میخواهید موفق تر باشید؟ این دوره ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده ی برنده ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می شود. در این قسمت چگونگی استفاده از این دوره‌ی آموزشی توضیح داده شده است.
]]>
Mon, 22 Apr 2019 09:24:13 +0000
<![CDATA[قسمت اول - سرفصل‌ها]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3095 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3095-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%87%D8%A7
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت سرفصل‌های دوره را مشاهده می‌کنید.
]]>
Tue, 16 Apr 2019 06:43:12 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۱) - کارآمدی بازار]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3086 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3086-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. در این قسمت شیلر به بحث در رابطه با کارآمدی بازار می‌پردازد.
]]>
Sun, 14 Apr 2019 10:50:20 +0000
<![CDATA[قسمت اول - مقدمه]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3052 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/3052-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87
آیا میخواهید موفق‌تر باشید؟ این دوره‌ی آموزشی ساخته شده تا برای شخص شما مفهوم موفقیت را معنی کند و برنامه‌ای برای رسیدن به آن ارائه دهد. پرفسور ریچارد شل، نویسنده‌ی برنده‌ی چندین جایزه و استاد دانشگاه پنسیلوانیا مدرس این دوره است که با زیرنویس فارسی تقدیم حضورتان می‌شود.
]]>
Mon, 08 Apr 2019 16:30:00 +0000
<![CDATA[استراتژی راه‌اندازی کسب و کار - کلیات دوره]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3045 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3045-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان‌ها بوجود می‌آیند، ارزشمند می‌شوند و این ارزش را حفظ می‌کنند و چطور این ارزش کمک می‌کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره‌ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می‌شود.
]]>
Sun, 07 Apr 2019 15:30:00 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۳۰) - آیا پیش‌بینی بازار امکان پذیر است؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3027 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3027-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت شیلر به قابلیت پیش‌بینی پذیری بازار سهام می‌پردازد.
]]>
Mon, 18 Mar 2019 17:30:00 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۲۹) - مدیریت ریسک کاهش ارزش املاک]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3017 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/3017-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به راهکارهایی که برای مدیریت ریسک کاهش ارزش املاک اندیشیده شده می پردازد.
]]>
Sun, 17 Mar 2019 12:18:57 +0000
<![CDATA[معرفی بازارهای مالی (۲۸) - واحد توسعه]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2992 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-17/2992-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
این ویدیو در ادامه ی دوره ی بازارهای مالی توسط رابرت شیلر برنده ی جایزه ی نوبل سال ۲۰۱۳ است. این قسمت به توضیح در رابطه با مفهومی به نام Unaided de Fomento (واحد توسعه) است که اولین بار در شیلی ابداع شد و مهار تورم شدید کمک کرد.
]]>
Tue, 12 Mar 2019 16:30:00 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۲۷) - سخنان آخر]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2987 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/2987-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به ادامه ی بحث انواع مشاجره های بین سازمانی در میان کارکنان در سطح فردی و گروهی اختصاص یافته است.
]]>
Tue, 12 Mar 2019 04:30:00 +0000
<![CDATA[راهنمای عملی مدیریت افراد (۲۸) - تنش در سطح فردی و گروهی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2986 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/2986-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به ادامه ی بحث انواع مشاجره های بین سازمانی در میان کارکنان در سطح فردی و گروهی اختصاص یافته است.
]]>
Mon, 11 Mar 2019 09:59:18 +0000
<![CDATA[حل خلاقانه مسئله (۲۶) - تکنیک‌های خلاقیت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2948 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-21/2948-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA
دوره ی حل خلاقانه ی مسائل، شامل تمریناتی است که باعث افزایش خلاقیت و در نتیجه افزایش توانایی برای حل مسائل در زندگی و کار می شود. همچنین با افزایش خلاقیت، افراد قادر خواهند بود تا با ایجاد فضای جدید، آینده ی خود و اطرافشان را تغییر دهند. این دوره توسط دکتر هکانسون و دکتر نایبوئر که از استادان دانشگاه مینسوتا هستند تولید شده است. این ویدیو تکنیک‌های افزایش خلاقیت را مرور می‌کند.
]]>
Tue, 05 Mar 2019 09:53:55 +0000