<![CDATA[اقتصاد نگار]]> http://www.eghtesadnegar.ir Sat, 07 Dec 2019 18:26:36 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[حاجیوند درباره تحولات اخیر بازار بورس گفت : جهش بورس به قله جدید ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5887 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5887-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
]]>
Sat, 07 Dec 2019 15:00:52 +0000
<![CDATA[پرداخت ۱۴۶ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی بنگاه ها طی ۸ ماه ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5886 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5886-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87
]]>
Sat, 07 Dec 2019 14:53:44 +0000
<![CDATA[خطر تعطیلی واحدهای تولیدی شمش فولاد/ مواد اولیه نداریم ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5885 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5885-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
]]>
Sat, 07 Dec 2019 14:52:15 +0000
<![CDATA[چرا پیش‌فروش‌های هفتگی خودروسازان، قیمت‌ خودرو را کاهش نداده است؟ ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5884 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5884-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Sat, 07 Dec 2019 14:50:50 +0000
<![CDATA[امضای ۳ تفاهم نامه استاندارد، ورزشی و حمل و نقل دریایی بین ایران و عمان ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5883 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5883-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
]]>
Sat, 07 Dec 2019 14:49:47 +0000
<![CDATA[تاخیر ۵۰ روزه در ارسال اطلاعات به بورس،به منزله عدم ارایه اطلاعات]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5882 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5882-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
]]>
Sat, 07 Dec 2019 14:31:18 +0000
<![CDATA[کاهش هزینه‌های رومینگ ناخواسته در مناطق مرزی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5881 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5881-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C
]]>
Sat, 07 Dec 2019 14:29:07 +0000
<![CDATA[گوشی‌های نوکیا تا ژانویه میزبان اندروید 10 می‌شوند]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5880 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5880-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
]]>
Sat, 07 Dec 2019 14:27:31 +0000
<![CDATA[نفت گاز به بورس انرژی می‌رود]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5879 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5879-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
]]>
Sat, 07 Dec 2019 14:26:06 +0000
<![CDATA[رئیسی: به آقای روحانی اطلاع دادم که افزایش قیمت سوخت مشکلاتی را ایجاد می‌کند]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5878 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5878-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
]]>
Sat, 07 Dec 2019 13:52:55 +0000
<![CDATA[امکان صادرات ۱۰ میلیارد دلاری بخش خصوصی در حوزه نفت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5877 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5877-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA
]]>
Sat, 07 Dec 2019 13:51:22 +0000
<![CDATA[ساعت ۱۸:۰۰ پایان ثبت نام داوطلبین انتخابات مجلس]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5876 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5876-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
]]>
Sat, 07 Dec 2019 13:09:22 +0000
<![CDATA[قیمت کالاهای اساسی در مهرماه چگونه تغییر کرد؟ ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5875 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5875-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
]]>
Sat, 07 Dec 2019 13:06:52 +0000
<![CDATA[قیمت خودروهای" ایران خودرو "و "سایپا "در 16 آذر 98]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5874 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5874-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1
]]>
Sat, 07 Dec 2019 13:04:48 +0000
<![CDATA[ایران در امنیت غذایی عمان نقشی مهم دارد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5871 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5871-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
]]>
Sat, 07 Dec 2019 12:27:08 +0000
<![CDATA[رمز دوم پویا از کی اجباری می‌شود؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5870 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5870-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
]]>
Sat, 07 Dec 2019 12:25:59 +0000
<![CDATA[اختلاف ۴۰ درصدی قیمت انواع میوه و محصولات در میادین میوه و تره‌بار با سطح شهر ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5869 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5869-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B4%D9%87%D8%B1
]]>
Sat, 07 Dec 2019 10:51:00 +0000
<![CDATA[اروپا ضمن انتقاد از کاهش تعهدات برجامی‌ ایران، خواهان حفظ توافق شد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5868 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5868-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B4%D8%AF
]]>
Sat, 07 Dec 2019 10:44:37 +0000
<![CDATA[عربستان از عرضه سهام آرامکو چقدر به جیب زد؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5867 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5867-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%A9%D9%88-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D8%AF
]]>
Sat, 07 Dec 2019 10:42:24 +0000
<![CDATA[جمع‌آوری نقدینگی آزاد در کشور با اجرای طرح گام]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5866 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5866-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%AF%D8%A7%D9%85
]]>
Sat, 07 Dec 2019 10:41:17 +0000
<![CDATA[ اعلام آمادگی ۳۲ شرکت اروپایی برای همکاری با صنعت نفت ایران ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5865 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5865-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Sat, 07 Dec 2019 10:34:05 +0000
<![CDATA[آغاز ثبت مسکن ملی در پنج استان/ مهلت پایانی ۱۹ آذر]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5864 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5864-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1
]]>
Sat, 07 Dec 2019 10:29:13 +0000
<![CDATA[جهش 5 هزار و 96 واحدی شاخص بورس تهران]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5863 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5863-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Sat, 07 Dec 2019 10:16:08 +0000
<![CDATA[هشدار ترامپ به بانک جهانی درباره وام‌دادن به چین]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5862 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5862-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86
]]>
Sat, 07 Dec 2019 10:12:30 +0000
<![CDATA[اختلاف ۳۵۰ تومانی قیمت خرید و فروش دلار]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5861 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5861-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
]]>
Sat, 07 Dec 2019 10:11:12 +0000
<![CDATA[روند متعادل بازار سهام تداوم می‌یابد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5860 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5860-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
]]>
Sat, 07 Dec 2019 09:58:45 +0000
<![CDATA[فرار مالیاتی پزشکان و وکلا معادل نیمی از یارانه نقدی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5859 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5859-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C
]]>
Sat, 07 Dec 2019 09:55:30 +0000
<![CDATA[تحریم نفت ایران قیمت حمل‌ونقل دریایی در جهان را افزایش داد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5858 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5858-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
]]>
Sat, 07 Dec 2019 09:27:07 +0000
<![CDATA[کاهش بیشتر تولید نفت اوپک چه تاثیری بر بازار دارد؟ ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5857 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5857-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
]]>
Sat, 07 Dec 2019 09:12:20 +0000
<![CDATA[ریابکوف: پروژه مدرنیزه کردن «فردو» به طور کامل انجام خواهد شد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5856 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5856-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D9%88%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
]]>
Sat, 07 Dec 2019 09:02:46 +0000