<![CDATA[اقتصاد نگار]]> http://www.eghtesadnegar.ir Thu, 17 Oct 2019 23:18:49 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[قسمت دوازدهم: نظر مدیران ارشد در رابطه با محیط بیرونی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3681 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3681-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت پرفسور سمیه با مدیران ارشد سه شرکت مطرح در رابطه با استراتژی آنها برای نیوفتادن در دام قوانین گفتگو کرده است.
]]>
Sun, 04 Aug 2019 07:02:55 +0000
<![CDATA[قسمت یازدهم - چهارچوب PESTEL]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3636 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3636-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت پرفسور سمیه به توضیح چهارچوب PESTEL برای تعیین استراتژی مدیریت کسب و کار نوپا می‌پردازد.
]]>
Sat, 27 Jul 2019 09:09:52 +0000
<![CDATA[قسمت دهم: توضیحی بر شروع ماژول دوم کلاس]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3582 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3582-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%A7%DA%98%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت پرفسور سمیه به توضیح بخش جدیدی که واردش می‌شویم می‌پردازد.
]]>
Wed, 17 Jul 2019 08:53:29 +0000
<![CDATA[قسمت نهم: بررسی سرویس کرایه تاکسی اوبر (Uber)]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3539 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3539-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت پرفسور سمیه به بررسی سرویس کرایه تاکسی اوبر میپردازد و تمرینی برای تحلیل آن می‌دهد.
]]>
Wed, 10 Jul 2019 08:33:22 +0000
<![CDATA[قسمت هشتم - مفهوم تناسب و انسجام در استراتژی کسب و کار]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3406 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3406-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت پرفسور سمیه با استفاده از مثال فوتبال، به توضیح مفهوم تناسب و انسجام در هنگام تعیین استراتژی کسب و کار می‌پردازد.
]]>
Mon, 17 Jun 2019 10:56:03 +0000
<![CDATA[قسمت هفتم - بیزینس مدل در گفتگو با مدیران ارشد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3367 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3367-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت پرفسور سمیه نظر سه مدیر موفق را در رابطه با بیزینس مدل جویا می‌شود.
]]>
Mon, 10 Jun 2019 09:31:11 +0000
<![CDATA[قسمت هشتم - ساختار بیزینس مدل (قسمت دوم)]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3335 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3335-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. این قسمت در ادامه‌ی معرفی بیزینس مدل است و به مدل‌های مختلف آن در کسب و کارهای اینترنتی می‌پردازد.
]]>
Sun, 02 Jun 2019 10:07:16 +0000
<![CDATA[قسمت ششم - ساختار بیزینس مدل (قسمت اول) ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3289 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3289-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. این قسمت در ادامه‌ی معرفی بیزینس مدل است و به ویژگی‌های آن می‌پردازد.
]]>
Sun, 26 May 2019 12:57:04 +0000
<![CDATA[قسمت پنجم- بیزینس مدل یا مدل کسب و کار چیست؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3246 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3246-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. این قسمت به الزام تعریف یک مدل کسب و کار توضیح درباره‌ی پرداخته است.
]]>
Sat, 18 May 2019 10:11:20 +0000
<![CDATA[قسمت چهارم- هدف و ارزش‌ها از منظر مدیران چگونه تعریف می‌شوند]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3168 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3168-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت سرفصل های دوره را مشاهده می کنید.
]]>
Mon, 06 May 2019 09:53:05 +0000
<![CDATA[قسمت سوم - مقدمه ای بر تجربیات مدیران ارشد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3144 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3144-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت سرفصل های دوره را مشاهده می کنید.
]]>
Tue, 30 Apr 2019 08:05:11 +0000
<![CDATA[قسمت دوم - ماموریت‌ها، چشم‌اندازها و ارزش‌ها]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3127 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3127-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت سرفصل‌های دوره را مشاهده می‌کنید.
]]>
Wed, 24 Apr 2019 09:14:25 +0000
<![CDATA[قسمت اول - سرفصل‌ها]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3095 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3095-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%87%D8%A7
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان ها بوجود می آیند، ارزشمند می شوند و این ارزش را حفظ می کنند و چطور این ارزش کمک می کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می شود. در این قسمت سرفصل‌های دوره را مشاهده می‌کنید.
]]>
Tue, 16 Apr 2019 06:43:12 +0000
<![CDATA[استراتژی راه‌اندازی کسب و کار - کلیات دوره]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-3045 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/3045-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87
در این دوره شما یاد خواهید گرفت که چگونه سازمان‌ها بوجود می‌آیند، ارزشمند می‌شوند و این ارزش را حفظ می‌کنند و چطور این ارزش کمک می‌کند تا در رقابت با بقیه عملکرد بهتری داشته باشند. این دوره قسمتی از دوره‌ی iMBA دانشگاه ایلینوی است که توسط دیپاک سمیه، پرفسور دپارتمان بیزینس این دانشگاه تدریس می‌شود.
]]>
Sun, 07 Apr 2019 15:30:00 +0000
<![CDATA[راهنمای عملی مدیریت افراد (۲۸) - تنش در سطح فردی و گروهی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2986 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/2986-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به ادامه ی بحث انواع مشاجره های بین سازمانی در میان کارکنان در سطح فردی و گروهی اختصاص یافته است.
]]>
Mon, 11 Mar 2019 09:59:18 +0000
<![CDATA[راهنمای عملی مدیریت افراد (۲۷) - فرهنگ رفتار محل کار]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2902 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/2902-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به ادامه ی بحث انواع مشاجره های بین سازمانی در میان کارکنان و یا میان سازمان ها پرداخته شده است و فرهنگ رفتار در محیط کار بررسی شده است.
]]>
Thu, 28 Feb 2019 08:30:00 +0000
<![CDATA[راهنمای عملی مدیریت افراد (۲۶) - دلایل و ماهیت مشاجره‌های درون سازمانی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2892 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/2892-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به ادامه‌ی بحث انواع مشاجره‌های بین سازمانی در میان کارکنان و یا میان سازمان‌ها پرداخته شده است و ماهیت آنها از منظر روانشناسی و مدیریتی بررسی شده است.
]]>
Tue, 26 Feb 2019 10:00:28 +0000
<![CDATA[راهنمای عملی مدیریت افراد (۲۵) - دلایل و ماهیت مشاجره‌های درون سازمانی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2828 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/2828-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به انواع مشاجره‌های بین سازمانی در میان کارکنان و یا میان سازمان‌ها پرداخته شده است و ماهیت آنها از منظر روانشناسی و مدیریتی بررسی شده است.
]]>
Sat, 16 Feb 2019 11:41:09 +0000
<![CDATA[راهنمای عملی مدیریت افراد (۲۴) - حقوق می‌تواند انگیزه را از بین برد؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2739 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/2739-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به حالت‌هایی که افزایش حقوق و یا پرداخت پاداش می‌تواند نه تنها باعث انگیزه در کارمند شده بلکه انگیزه‌ی او را برای بهتر کار کردن از بین برد پرداخته است.
]]>
Wed, 30 Jan 2019 10:36:51 +0000
<![CDATA[راهنمای عملی مدیریت افراد (۲۳) - عوامل موثر بر نحوه‌ی کاهش یا افزایش حقوق]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2706 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/2706-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به نقش حقوق در جذب کارکنان جدید و یا حفظ کارکنان قدیمی پرداخته شده چرا که این دو هر کدام متفاوت هستند. مدرس در این قسمت به نحوه‌ی افزایش و کاهش دستمزد و تاثیر شرایط آن می‌پردازد. به طور مثال افراد برونگرا بیشتر از افراد درونگرا تحت تاثیر افزایش حقوق قرار می‌گیرند.
]]>
Sat, 26 Jan 2019 09:18:31 +0000
<![CDATA[راهنمای عملی مدیریت افراد (۲۲) - نقش حقوق در جذب یا نگهداری کارکنان]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2669 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/2669-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به نقش حقوق در جذب کارکنان جدید و یا حفظ کارکنان قدیمی پرداخته شده چرا که این دو هر کدام متفاوت هستند. مدرس در ادامه به میزان تاثیر حقوق برای هر کدام از این دو پرداخته است.
]]>
Sun, 20 Jan 2019 08:20:30 +0000
<![CDATA[راهنمای عملی مدیریت افراد (۲۱) - حقوق و کارایی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2619 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/2619-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به رابطه ی بین کارایی کارکنان و میزان حقوق پرداخته می شود.
]]>
Sat, 12 Jan 2019 07:42:11 +0000
<![CDATA[راهنمای عملی مدیریت افراد (۲۰) - آیا حقوق مهمترین عامل انگیزشی است؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2572 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/2572-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به بررسی نقش حقوق و دریافتی‌های کارمندان در میزان علاقه‌ی آنان به کار پرداخته شده که یکی از بزرگترین چالش‌های بحث‌های مدیریتی است. به طور مثال مدرس اشاره می‌کند که مجله‌های معتبری مانند هاروارد بیزینس ریویو نظر تحقیقاتی را که عامل حقوق را حتی جز ۱۰ عامل برتر انگیزشی نمی‌دانند بسیار اشاعه می‌دهد در صورتی که این تحقیقات مبنای درستی ندارند.
]]>
Wed, 02 Jan 2019 08:00:55 +0000
<![CDATA[راهنمای عملی مدیریت افراد (۱۹) - مقدمه ای بر عوامل انگیزشی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2523 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/2523-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C
]]>
Mon, 24 Dec 2018 10:46:59 +0000
<![CDATA[راهنمای عملی مدیریت افراد (۱۸) - طراحی سیستم مدیریت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2413 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/2413-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به را ّه های بهینه برای مدیران به منظور بررسی عملکرد کارمندان می پردازد و روش هایی را معرفی می کند که کارمندان نیز بتوانند عملکرد خود را ارتقا دهند.
]]>
Sat, 15 Dec 2018 07:39:16 +0000
<![CDATA[راهنمای عملی مدیریت افراد (۱۷) - بررسی عملکرد کارکنان]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2293 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/2293-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به را ّه های بهینه برای مدیران به منظور بررسی عملکرد کارمندان می پردازد و روش هایی را معرفی می کند که کارمندان نیز بتوانند عملکرد خود را ارتقا دهند.
]]>
Wed, 05 Dec 2018 08:32:58 +0000
<![CDATA[راهنمای عملی مدیریت افراد (۱۶) -‌ ارزیابی عملکرد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2239 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/2239-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به چگونگی ارزیابی عملکرد و بررسی تفاوت بین ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد پرداخته می‌شود.
]]>
Sun, 02 Dec 2018 09:07:57 +0000
<![CDATA[راهنمای عملی مدیریت افراد (۱۵) - چرخه‌ی مدیریت اجرایی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-2145 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/2145-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، معرفی چرخه‌ی مدیریت اجرایی است.
]]>
Tue, 20 Nov 2018 10:41:54 +0000
<![CDATA[راهنمای عملی مدیریت افراد (۱۴) - مقدمه ای بر مدیریت اجرایی]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-1973 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/1973-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، مقدمه آی است در رابطه با مدیریت اجرایی.
]]>
Tue, 06 Nov 2018 08:47:09 +0000
<![CDATA[راهنمای عملی مدیریت افراد (۱۳) - چگونه عمل تصمیم گیری را بهبود بخشیم]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-1972 /بخش-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-19/1972-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D9%85
این دوره ی آموزشی به منظور تربیت مدیران برای بهبود فضای کاری و افزایش راندمان کار توسط دکتر کریس داوبری از استادان برجسته ی دانشگاه لندن تهیه شده است. این قسمت، به نحوه ی بهبود عمل تصمیم گیری می پردازد.
]]>
Tue, 06 Nov 2018 08:44:42 +0000