<![CDATA[اقتصاد نگار]]> http://www.eghtesadnegar.ir Thu, 17 Oct 2019 23:14:23 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[یک اقتصاددان: بین 50 تا 60 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر قرار گرفته اند / هیچ اندیشه و اراده ای برای تغییر ساختار اقتصادی وجود ندارد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4436 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/4436-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
اقتصاد نگار _ به هرحال اوضاع اقتصادی کشور را اوضاع خوبی نمی بینم و متاسفانه هیچ اراده و اندیشه ای برای تغییر ساختار و مبانی این مجموعه اقتصاد دولتی، نفتی، سیاسی، رانتی و ایدئولوژیک وجود ندارد . دولت علی رغم قانون خصوصی سازی که باید کوچک تر بشود می بینیم که روز به روز به عرض و طول دولت افزوده میشود، دولت حجیم تر و فربه تر میشود و به همین دلیل هزینه هایش هم بسیار بالا میرود
]]>
Thu, 17 Oct 2019 19:23:26 +0000
<![CDATA[یک کارشناس اقتصاد بین‌المل مطرح کرد؛ این اقدام ارتش ترکیه و نیروهای شبه‌نظامی موردحمایت آنها به‌نوعی تلاش برای ایجاد تعادل یا بازپس‌گیری سهم خود از معادلات ژئوپلیتیک است ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4435 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/4435-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
اقتصاد نگار _ پیشروی‌های ارتش سوریه در مناطق مختلف دست برتر را به دولت سوریه داد. ازاین‌رو ترکیه ناگزیر به اتخاذ این رویکرد شده تا بتواند منافع خود را بازستانی کند.
]]>
Thu, 17 Oct 2019 17:03:34 +0000
<![CDATA[گفتگو با عباس آخوندی در قسمت بیست و یکم برنامه اکوچت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4403 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%DA%86%D8%AA-5/4403-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D9%88%DA%86%D8%AA
صورت‌بندی شرایط اقتصاد سیاسی ایران به گونه‌ایست که سیاستمداران در ادوار مختلف از آن گلایه کرده و از آن به عنوان معادله‌ای بی‌جواب یاد کرده‌اند. در این برنامه‌ی اکوچت کاری از وب‌سایت اقتصادنگار، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در گفتگو با هوشیار رستمی، با برشمردن علل کناره‌گیری از سمت خود در دولت دوازدهم، به تعریف صورت‌بندی این اقتصاد و ارائه‌ی راه حل خود برای سیاستمداران در جهت خروج از این بن‌بست می‌پردازد.
]]>
Thu, 17 Oct 2019 17:00:00 +0000
<![CDATA[پزشکیان‌: اگر قرار بود با روندی که ۴۰ سال در پیش گرفته‌ایم، در منطقه اول شویم تا به حال شده بودیم، با ادامه این روند تغییر ممکن نیست]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4434 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4434-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
]]>
Thu, 17 Oct 2019 13:39:45 +0000
<![CDATA[شرایط رشد اقتصاد جهانی بدتر می‌شود]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4433 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4433-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
]]>
Thu, 17 Oct 2019 11:23:59 +0000
<![CDATA[سهامداران باز هم سود هنگفت خواهند کرد؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4432 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4432-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
]]>
Thu, 17 Oct 2019 10:52:40 +0000
<![CDATA[توافق برگزیت نهایی شد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4431 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4431-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
]]>
Thu, 17 Oct 2019 10:36:35 +0000
<![CDATA[تمدید معافیت آمریکا برای واردات گاز و برق ایران]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4430 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4430-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Thu, 17 Oct 2019 10:23:46 +0000
<![CDATA[قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۰۷/۲۵]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4429 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4429-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
]]>
Thu, 17 Oct 2019 09:22:59 +0000
<![CDATA[تورم با فاصله شش ماه به روستاها و شهرهای کوچک می‌رسد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4428 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4428-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
]]>
Thu, 17 Oct 2019 08:38:17 +0000
<![CDATA[تحریم‌های ایران، کانون زورآزمایی دولت ترامپ و اردوغان!]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4427 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4427-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
]]>
Thu, 17 Oct 2019 07:57:38 +0000
<![CDATA[تاخیر در صدور رسمی ارز دیجیتال تلگرام]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4426 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4426-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
]]>
Thu, 17 Oct 2019 06:47:22 +0000
<![CDATA[یک اقتصاددان: هیچ تحریم عمیقی نسبت به ترکیه اعمال نخواهد شد ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4425 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/4425-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
]]>
Wed, 16 Oct 2019 17:32:59 +0000
<![CDATA[سید عبدالحسین ساسان: درباره کرد ها چیزی شبیه نسل کشی در سوریه در حال اتفاق افتادن است / هیچ تحریم عمیقی نسبت به ترکیه اعمال نخواهد شد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4424 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4424-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
اقتصاد نگار _ کرد ها فوق العاده برای ایران اهمیت دارند و موقعیت آنها را همیشه ایران رصد میکند . در طول تاریخ ههم همینطور بوده است، در گذشته هم علی رغم اینکه بین دولت مرکزی و کرد ها گاه گاهی یک فضای تنش زایی حاکم میشد ولی به طور استراتژیک حکومت ها از کرد ها حمایت میکردند. الان هم هم ناظران ایرانی هم روشنفکران ایرانی و هم حکومت ها به شدت نگران وضعیت کرد ها هستند که چیزی شبیه نسل کشی در سوریه در حال اتفاق افتادن است .
]]>
Wed, 16 Oct 2019 17:11:21 +0000
<![CDATA[قمر در عقرب]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4407 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/4407-%D9%82%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8
در اینفوگراف سیاره‌های منظومه‌ی شمسی را که به ترتیب بیشترین تعداد قمر را دارند مشاهده ‌می‌کنید. مشتری با دارا بودن ۸۲ قمر سزاوار لقب پادشاه قمردارها است!
]]>
Wed, 16 Oct 2019 12:30:00 +0000
<![CDATA[خودروهایی که فاکتور نمی‌شوند/ افزایش قیمت پژو206 و پراید]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4423 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4423-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF
]]>
Wed, 16 Oct 2019 12:24:29 +0000
<![CDATA[هدی رستمی ، اینفلوئنسری که روی دست عربستانی‌ها بلند شد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4422 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4422-%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
]]>
Wed, 16 Oct 2019 12:07:57 +0000
<![CDATA[دژپسند:نوسانات بورس طبیعی است ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4421 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4421-%D8%AF%DA%98%D9%BE%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Wed, 16 Oct 2019 09:35:39 +0000
<![CDATA[قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۰۷/۲۴]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4420 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4420-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
]]>
Wed, 16 Oct 2019 08:40:43 +0000
<![CDATA[هزینه‌هایی که برای چاقی می‌پردازند]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4406 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/4406-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF
در اینفوگراف میزان هزینه‌ی سالانه‌ برای هر شخص که به دلیل ابتلا به چاقی دچار آن می‌شود را در کشورهای پیشرفته ملاحظه می‌کنید. به طور میانگین ۷۰ درصد هزینه‌های دیابت، ۲۳ درصد هزینه‌های بیماری‌های قلبی عروقی و ۹ دصد هزینه‌های مرتبط با سرطان مرتبط به چاقی است. همینطور درصد هزینه‌های مرتبط به مشکلات جسمی ناشی از چاقی به نسبت کل هزینه‌های مرتبط به سلامتی نشان داده شده است.
]]>
Wed, 16 Oct 2019 08:30:00 +0000
<![CDATA[وضعیت بازدهی صنایع در بورس]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4419 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4419-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
]]>
Wed, 16 Oct 2019 07:54:46 +0000
<![CDATA[روحانی: چرا فردی که فارغ‌التحصیل می‌شود، شغل برای او وجود ندارد؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4418 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4418-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
]]>
Wed, 16 Oct 2019 07:35:17 +0000
<![CDATA[کدام گزینه برای تداوم خودکفایی در تولید بنزین اقتصادی‌تر است؟ ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4417 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4417-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Wed, 16 Oct 2019 07:15:31 +0000
<![CDATA[تالار شیشه‌ای در فاز اصلاح قرار گرفت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4415 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4415-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
]]>
Wed, 16 Oct 2019 05:36:00 +0000
<![CDATA[ مدیر صندوقهای سرمایه گذاری: نباید انتظار داشت بازار بورس به طور دائمی رشد کند / بعد از استراحت قیمتی اخیر یک دوره نوسانی خواهیم داشت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4414 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/4414-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
]]>
Tue, 15 Oct 2019 19:46:31 +0000
<![CDATA[قابل اعتمادترین و غیر قابل‌ اعتمادترین]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4405 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/4405-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86
در اینفوگراف نتیجه‌ی نظرسنجی از حدود ۲۰ هزار نفر از شهروندان ۲۳ کشور دنیا را در رابطه با این موضوع که آیا به افراد شاغل در شغل‌های گوناگون اعتماد دارند یا خیر را ملاحظه می‌کنید. در این بین ۶۰ درصد مردم در جواب به این سوال که آیا به یک دانشمند اعتماد می‌کنید یا خیر جواب مثبت داده‌اند. این در حالی است که سیاستمداران کمترین درصد اعتماد را در بین مردم داشته‌اند.
]]>
Tue, 15 Oct 2019 17:30:00 +0000
<![CDATA[چیزهایی که شاید درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان ندانید ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4413 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4413-%DA%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF نامه‌ی عیسی کلانتری و «بلا مانع» خواندن اجرای طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی ایران نقطه‌ی پایانی بر ماجرایی گذاشت که شروعش تیر 89 بود ]]> Tue, 15 Oct 2019 14:29:42 +0000 <![CDATA[تعداد اعدام‌ها در جهان کاهش یافته است]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4404 /بخش-%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%DA%98-4/4404-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
در گزارشی که اخیرا توسط Amnesty International منتشر شده ، به بررسی تعداد اعدام‌های گزارش شده در جهان پرداخته شده است. این آمار که چین را به دلیل نبود اطلاعات رسمی شامل نمی‌شود عنوان می‌کند که به دلیل کاهش اعدام در کشورهایی چون ایران، عراق و پاکستان با کاهش جهانی تعداد اعدام‌شونده‌ها روبرو بوده‌ایم. این در حالی است که طبق همین گزارش در کشورهایی چون ژاپن، آمریکا، بلاروس، سنگاپور و سودان جنوبی، تعداد اعدام‌شده‌ها افزایش داشته.
]]>
Tue, 15 Oct 2019 13:30:25 +0000
<![CDATA[رتبه ایران در شاخص ریسک افت کرد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4402 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4402-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
]]>
Tue, 15 Oct 2019 13:06:18 +0000
<![CDATA[آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-4401 /بخش-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-9/4401-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF
]]>
Tue, 15 Oct 2019 11:30:22 +0000