<![CDATA[اقتصاد نگار]]> http://www.eghtesadnegar.ir Sat, 07 Dec 2019 00:16:04 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[صندلی اتوبوس‌های پایتخت فروشی می‌شود]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5839 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5839-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
]]>
Fri, 06 Dec 2019 14:15:31 +0000
<![CDATA[وزیر نفت: مذاکرات خوبی در نشست ۱۷۷ اوپک انجام شد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5838 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5838-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
]]>
Fri, 06 Dec 2019 14:11:47 +0000
<![CDATA[یک کارشناس بازار خودرو گفت: طبق گزارش های واصله برخی از شرکت های خودروسازی بنا دارند قیمت محصولات خود را افزایش دهند ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5837 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5837-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
]]>
Fri, 06 Dec 2019 13:41:56 +0000
<![CDATA[احمدی گفت : افزایش نسبی قیمت طلا در هفته ای که گذشت ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5836 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5836-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
]]>
Fri, 06 Dec 2019 13:33:18 +0000
<![CDATA[صعود ارزش سهام در همه بورس‌های اروپا]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5835 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5835-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
]]>
Fri, 06 Dec 2019 13:02:40 +0000
<![CDATA[دولت به‌اجبار یارانه معیشتی پرداخت می‌کند/ در اتفاقات اخیر شاهد اعتماد دوطرفه مردم و دولت بودیم]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5834 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5834-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85
]]>
Fri, 06 Dec 2019 13:01:21 +0000
<![CDATA[حاجیوند گفت: فرجام بورس تا پایان امسال/ خطای تصمیم گیری سهامداران ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5833 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5833-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
]]>
Fri, 06 Dec 2019 12:56:15 +0000
<![CDATA[بازدهی امسال شاخص بورس از ۸۰ درصد فراتر رفت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5832 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5832-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA
]]>
Fri, 06 Dec 2019 11:58:04 +0000
<![CDATA[نباید کشور را از جیب فقرا اداره کنیم ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5831 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5831-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
]]>
Fri, 06 Dec 2019 10:59:00 +0000
<![CDATA[علم‌الهدی: بیخود می‌گویند دچار گرانی هستیم/ بنزین چه ربطی به نان دارد ؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5830 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5830-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
]]>
Fri, 06 Dec 2019 10:52:44 +0000
<![CDATA[معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در سال آینده چقدر است؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5829 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5829-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Fri, 06 Dec 2019 09:46:48 +0000
<![CDATA[تزریق نقدینگی به تولید با فروش اموال مازاد بانکها در بورس کالا]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5828 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5828-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
]]>
Fri, 06 Dec 2019 09:45:48 +0000
<![CDATA[رشد ۱۱۲۹۸ واحدی شاخص بورس در هفته دوم آذرماه ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5827 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5827-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87
]]>
Fri, 06 Dec 2019 09:42:21 +0000
<![CDATA[قیمت کالای اساسی در مهر 98 نسبت به مهر 97 چقدر تغییر کرد + جدول]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5826 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5826-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
]]>
Fri, 06 Dec 2019 09:28:28 +0000
<![CDATA[پیشتازی اقتصاد ایران در ورود به عصر گاز/ سرنخ حل مشکلات اقتصادی ایران کجاست؟ ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5825 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5825-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%AE-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Fri, 06 Dec 2019 09:25:25 +0000
<![CDATA[قطع ارتباط روسیه با سوئیفت به معنای اعلام جنگ است ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5824 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5824-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
]]>
Fri, 06 Dec 2019 09:23:37 +0000
<![CDATA[قیمت جهانی طلا امروز ۱۳۹۸/۰۹/۱۵]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5823 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5823-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
]]>
Fri, 06 Dec 2019 09:19:39 +0000
<![CDATA[موضع سخت اتحادیه اروپا در برابر ارزهای دیجیتال ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5822 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5822-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
]]>
Fri, 06 Dec 2019 09:17:22 +0000
<![CDATA[۳۰ میلیارد دلار بیت کوین ۵ سال است خاک می‌خورد ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5821 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5821-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
]]>
Fri, 06 Dec 2019 09:09:53 +0000
<![CDATA[در اجلاس رسمی اوپک چه گذشت؟]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5820 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5820-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
]]>
Fri, 06 Dec 2019 09:08:25 +0000
<![CDATA[کاهش حوادث ناشی از کار با شغل‌های سبز ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5819 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5819-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2
]]>
Fri, 06 Dec 2019 09:01:05 +0000
<![CDATA[کاهش قیمت نفت در آستانه تصویب پیمان جدید اوپک پلاس]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5818 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5818-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3
]]>
Fri, 06 Dec 2019 08:58:28 +0000
<![CDATA[ دولت افزایش قیمت‌ها را کنترل کند ]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5817 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5817-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF
]]>
Fri, 06 Dec 2019 08:55:58 +0000
<![CDATA[رشد کمتر از حد انتظار استرالیا]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5816 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5816-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
]]>
Fri, 06 Dec 2019 08:17:18 +0000
<![CDATA[مروری بر مشخصات ولوو پولستار ۱]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5815 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5815-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%84%D9%88%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1
]]>
Fri, 06 Dec 2019 08:15:58 +0000
<![CDATA[ثروتمندترین مناطق آمریکا]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5814 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5814-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
]]>
Fri, 06 Dec 2019 08:13:44 +0000
<![CDATA[صادرات نفت اوپک کاهش یافت]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5813 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5813-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
]]>
Fri, 06 Dec 2019 08:12:39 +0000
<![CDATA[فائو: قیمت جهانی مواد غذایی گران شد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5812 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5812-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
]]>
Fri, 06 Dec 2019 08:10:31 +0000
<![CDATA[رشد اقتصاد کره نصف شد]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5811 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5811-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B4%D8%AF
]]>
Fri, 06 Dec 2019 08:09:10 +0000
<![CDATA[حقایقی جالب از زندگی ثروتمندترین فرد چین]]> http://www.eghtesadnegar.ir/fa/tiny/news-5810 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/5810-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86
]]>
Fri, 06 Dec 2019 08:07:43 +0000