آینده :

  • پیش‌بینی درصد فرصت‌های شغلی که این مهارت‌ها را «بسیار مهم» قلمداد می‌کنند

  • در خبری که به نقل از محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در خانه ملت ارگان مجلس شورای اسلامی ایران منتشر شده زمزمه‌هایی از دوساله شدن بودجه به گوش می‌رسد.

  • می‌توان گفت تحلیلی از اقتصاد آینده وجود ندارد که موضوع آن رشد چشمگیر کشورهای آسیایی و اقتصاد‌های نوظهور نباشد. در این بین کشورهای آفریقایی مانند اتیوپی، الجزایر و کنیا نیز به عنوان قدرت‌های آینده معرفی می‌شوند. در اینفوگراف بالا سرانه‌ی تولید ناخالص ملی را برای چند کشور که گفته می‌شود بیشتر از ۷ درصد رشد را در ۱۰ سال آینده تجربه خواهند کرد مشاهده می‌کنید. مقادیر نمودار مربوط به سرانه‌ی تولید ناخالص ملی برای سال ۲۰۱۸ و پیش‌بینی مقدار آن در سال ۲۰۳۰ توسط استاندارد چترد است.