اجباری :

  • برای مدتی نامعلوم دارندگان حساب های بانکی می توانند به روال سابق از رمزهای دوم خود استفاده کنند چرا که آن طور که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش داده است طرح استفاده اجباری از رمز دوم یکبار مصرف که قرار بود از اول خردادماه اجرا شود، تا مدتی نامعلوم به تعویق افتاده است.