اسلحه :

  • در اینفگراف بالا میزان درصد تامین اسلحه‌ی جهان میان سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ توسط بزرگترین صادرکنندگان اسلحه در جهان را مشاهده می‌کنید. امریکا با ۳۶ درصد بزرگترین صادرکننده‌ی اسلحه به شمار می‌رود که گفته می‌شود ۵۲ درصد از این مقدار به کشورهای خاورمیانه فروخته شده است.

  • با بالاگرفتن تنش‌ها میان پاکستان و هند و حملات اخیر بین این دو کشور، بیم آن می‌رود که مشاجره‌های چندین ساله‌ی این دو کشور حالا به شکل جنگی علنی درآید. در اینفوگراف قدرت نظامی پاکستان و هند را مشاهده می‌کنید.

  • در اینفوگراف بالا بزرگترین واردکنندگان اسلحه از امریکا را بر اساس اندیس موسسه‌ی تحقیقاتی صلح بین‌الملل مشاهده می‌کنید. این اندیس بر اساس قیمت تمام شده‌ی اسلحه است. همانطور که مشخص است عربستان با اختلاف زیاد، بالاترین واردکننده‌ی اسلحه از امریکا به شمار می‌رود.