انگلستان :

  • در اینفگراف بالا میزان درصد تامین اسلحه‌ی جهان میان سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ توسط بزرگترین صادرکنندگان اسلحه در جهان را مشاهده می‌کنید. امریکا با ۳۶ درصد بزرگترین صادرکننده‌ی اسلحه به شمار می‌رود که گفته می‌شود ۵۲ درصد از این مقدار به کشورهای خاورمیانه فروخته شده است.

  • در اینفوگراف بالا مشاهده می‌کنید که درصد جمعیت مهاجر نسبت به کل جمعیت برای کشورهایی که بیشترین میزان مهاجر را دارند چقدر است.

  • در حالی که مهاجرت غیرقانونی ایرانیان به انگلستان از طریق کانال مانش اخیرا خبرساز شده بود، سازمان ملل اعلام کرد که بحران مهاجرت در واقع ۱۱۵ هزار مورد مهاجرت غیرقانونی در سال ۲۰۱۸ از طریق دریای مدیترانه صورت گرفته است. این در حالی است که تنها ۵۳۹ نفر مهاجر غیرقانونی تلاش کرده‌ بودند تا از طریق کانال مانش خود را به انگلستان برسانند.