بشکه :

  • برای سیاست‌گذاران بازار ارز در ایران که این روزها با چنگ و دندان در تلاش برای حفظ ثبات نرخ هستند چه خبری می‌تواند بهتر از رشد قیمت نفت باشد؟ چرا؟ بالا رفتن قیمت نفت درآمد و در نتیجه پایه پولی ایران را تقویت می‌کند و مثل یک پیچ عمل می‌کند که در شرایط فعلی چارچوب بازار ارز را محکم تر کند.