جذب :

  • شاخص جهانی رقابت استعدادی، شاخصی است که نشان می‌دهد هر کشور چقدر در جذب استعداد‌های جهانی و حفظ آنها در کشور خود موفق است. استعدادها می‌توانند اتباع کشورهای دیگر یا شهروندان همان کشور را شامل شوند. در این نقشه اطلاعات این شاخص را برای کشورهای مختلف مشاهده می‌کنید. کشورهایی که کمرنگ‌تر هستند (مانند ایران) در جذب استعداد و حفظ استعدادهای داخلی خود موفق نیستند. ۵ کشور که در این زمینه موفق‌تر هستند در نقشه نشان داده شده است.

  • در اینفوگراف کشورهایی که بیشترین تعداد توریست را در سال گذشته میلادی جذب کرده‌اند مشاهده می‌کنید. منبع این اینفوگراف موسسه‌ی جهانی توریسم است.