جمعیت :

  • در اینفوگراف جمعیت حال حاضر پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان و پیش‌بینی جمعیت ۱۵ کشور پرجمعیت جهان در سال ۲۱۰۰ را مشاهده می‌کنید. جالب اینجاست که در پیش‌بینی‌ها جمعیت کشورهای آفریقایی با وجود بحران‌های زیستی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا می‌کنند.

  • در اینفوگراف که منبع آن گزارش اخیر مرکز آمار است نگاهی شده است به تغییرات شاخص‌های جمعیت در ایران. اینکه میزان افزایش جمعیت در طی ۶۰ سال گذشته چه مقدار بوده و سطح سواد زنان و مردان چگونه تغییر کرده است. از دیگر اطلاعات بررسی این تغییرات تعداد شهرها، استان‌ها و آبادی‌های دارای سکنه در ۳۰ سال گذشته و با افزایش تمایل به شهرنشینی است.

  • درصد افراد بالای ۶۵ سال در ایران در حال افزایش است و در سال ۱۳۹۶ به ۵.۵ درصد رسیده بوده است. گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که این روند در حال افزایش است.

  • طبق آخرین گزارش مرکز آمار که به سال ۱۳۹۵ برمیگردد، جمعیت ایران نزدیک به ۸۰ میلیون نفر است که از این میزان تعداد مردان بیشتر است. همچنین بیشترین گروه سنی مربوط به سنین ۲۵ تا ۳۴ سال است.

  • در اینفوگراف بالا مشاهده می‌کنید که درصد جمعیت مهاجر نسبت به کل جمعیت برای کشورهایی که بیشترین میزان مهاجر را دارند چقدر است.

  • در اینفوگراف بالا که توسط Visual Capitalist تهیه شده است، رشد جمعیت تمامی کشورهای جهان را به نسبت سال ۱۹۵۰ مشاهده می‌کنید. امتداد نمودار برای سال‌های بعد از ۲۰۱۸، پیش‌بینی از رشد جمعیت در سال‌های آینده است.